• Blog
  • Jak vidí budoucnost energetiky nový obchodní ředitel FUERGY - Miroslav Struž?

Jak vidí budoucnost energetiky nový obchodní ředitel FUERGY - Miroslav Struž?

Zveřejněno 14. 11. 2019 | Autor Eva Almasiova

Jaké změny v energetice můžeme v nejbližší době čekat? A v čem vlastně spočívá její decentralizace? I to jsou témata, o kterých jsme si povídali s obchodním ředitelem společnosti FUERGY, Miroslavem Stružem...

Jaké změny v energetice můžeme v nejbližší době čekat? A v čem vlastně spočívá její decentralizace? I to jsou témata, o kterých jsme si povídali s obchodním ředitelem společnosti FUERGY, Miroslavem Stružem.

Mirku, v energetice pracuješ už víc než 20 let a na Slovensku je jen málo lidí s takovým přehledem v oboru, jako máš ty. Jaký je současný stav energetiky z pohledu uhlíkové intenzity a podílu obnovitelných zdrojů?

Na Slovensku vyrábíme energii především z jádra a bez něj se momentálně dál nepohneme. Z pohledu uhlíkových emisí je přitom jádro vnímané pozitivně. Pokud se bavíme o obnovitelných zdrojích, tak na Slovensku dominuje energie vyrobená vodními elektrárnami. Přitom máme stále relativně málo solárních elektráren, jakkoliv jejich potenciál dokážeme celkem zajímavě využívat. A to i navzdory tomu, že Slovensko se nachází na geografické hranici využitelnosti slunečné energie (v porovnání se Španělskem nebo Portugalskem). Tento rok se přitom mnoho věcí změnilo – přestal například platit stop stav pro instalaci lokálního zdroje, tj. obnovitelného zdroje energie, například solárního panelu nepřesahujícího výkon 500 kW. Toto zařízení je určené na výrobu množství energie, která odpovídá spotřebě odběrného místa a vůbec se tak nedostane do sítě.

Můžeme tedy v nejbližší době očekávat nárůst instalací obnovitelných zdrojů energie (OZE)?

Počet lokálních zdrojů, které bude možné v nejbližším období na Slovensku nainstalovat, je zveřejněné na webových stránkách distribučních společností. Když se podíváte na volnou kapacitu, zjistíte, že stále ještě není vyčerpaná a důvod je přitom jednoduchý. Návratnost takové investice totiž není pro zájemce dostatečně atraktivní. Lidé se navíc musí připravit na množství s tím spojené administrativy a schvalování. Proto je třeba v první řadě z OZE vytvořit finančně zajímavou alternativu, která svou složitostí neodradí potenciální zájemce. Ať už prostřednictvím nižších distribučních poplatků, daňových úlev nebo prostřednictvím evropských fondů. To by mělo však platit nejen pro lokální zdroje, ale i pro ty větší. Asi byste se divili, ale i přes všechny překážky se na Slovensku najdou firmy, které se rozhodly investovat do OZE. Většinou v rámci své společenské odpovědnosti při snaze o snižování emisí CO2 – zkrátka chtějí být zelené za každou cenu. A to i za cenu zvýšení nákladů.

Nárůst OZE však zaznamenáváme i díky probíhajícímu projektu Zelená domácnostem. Zájem o tento druh podpory je dokonce vyšší, než jsou její kapacity. Právě tam vidím prostor pro uvolnění vyššího objemu dotací.

Zdroj: Adobe.stock

EU nás tlačí do snižování emisí, zvyšování podílu energie z OZE nebo zvyšování energetické efektivity budov. Jak se na Slovensku daří implementovat s tím související opatření?

Sám jsem zvědavý, jaké změny přinese implementace návrhů ze směrnice Evropského parlamentu od roku 2022, která tlačí členské státy do zvyšování podílu energie vyráběné z OZE. S větším podílem těchto zdrojů se zvyšuje důraz na decentralizaci výroby, aby se zachovala stabilita distribuční sítě, tzn. aby byly spotřeba i výroba energie vyrovnané. Prostředkem, který je přitom v současnosti dostupný a snadno implementovatelný, jsou právě baterie. I přímo ve směrnici jsou přímo zmíněny termíny jako „samospotřebitel energie z obnovitelných zdrojů“, „agregátor“, „občanská energetická společenstva“ a další podobné definice. Jak sama směrnice uvádí, „je nezbytné zavést regulační rámec, jenž by samospotřebitelům elektřiny z obnovitelných zdrojů umožnil vyrábět, spotřebovávat, skladovat a prodávat elektřinu bez nepřiměřené zátěže“ Jinými slovy to znamená, že budeme o krok blíž k aktivnímu využívání baterií jako doplňku k OZE. Baterie mají velký potenciál proměnit OZE na stabilnější zdroj energie a snížit tak naši závislost na fosilních palivech. Protože ve FUERGY už s těmito technologiemi pracujeme, víme, že už se současnou generací baterií se dají dosáhnout zajímavé ekonomické výsledky. Každá legislativní úprava, která nás přiblíží k implementaci výše uvedené směrnice přitom jen zvýší atraktivitu a poptávku po takovýchto řešeních.

Dá se říct, že evropské směrnice nutí i Slovensko k pokroku a srovnání kroku s vývojem v západní Evropě? Často se v tomto ohledu mluví o takzvané Energetické unii, kdy by měla být stejná pravidla napříč celou EU. Myslíš, že se toho dá dosáhnout?

Je to rozhodně výzva a zároveň směr, kterým bychom se měli vydat. Na druhou stranu, ani v tak malé zemi jako Slovensko nemáme všechna pravidla sjednocená. Například různé distribuční společnosti řeší posílání energie z OZE do sítě různými způsoby. Sjednocení by v tomto ohledu Slovensku určitě pomohlo. Kromě toho má každá země EU v oblasti energetiky svá specifika. Německo zastavuje výrobu jaderné energie, ve Francii je oproti tomu na prvním místě a v Polsku zase dominuje uhlí. Sjednocení nepřijde ze dne na den, ale určitě je třeba se tímto směrem vydat. Nejpozději do konce roku 2050 chce být celá EU jako celek uhlíkově neutrální. Technologie přitom již máme – jen je třeba je také plošně zavádět. Evropská unie může odstranit množství technických a administrativních bariér a nastavit podmínky tak, aby se OZE staly atraktivní alternativou pro každou zúčastněnou stranu.

Jaká podpora by tedy podle tebe byla efektivní?

Právě podpora typu Zelená domácnostem. I kdyby se netýkala jen domácností. Malé a střední podniky mají velký potenciál pro výrobu zelené energie. Podpora by se navíc neměla vztahovat jen na solární panely (nebo jiné OZE), ale na jejich kombinaci s baterií. Taková podpora by mohla položit základy energetické decentralizace – tedy lokální výroby z většího počtu menších elektráren. Menší elektrárnou přitom může být i rodinný dům se solárním panelem. Pozitivně vnímám i dotace na nízkoenergetické rodinné domy, na výměnu starých kotlů za nové nízkoemisní, nebo na nákup elektromobilu.

Vrátím se ještě k zmiňované decentralizaci..Pokud bychom od zítřka měli všechny budovy s takřka nulovou spotřebou (takové, které si pokrývají téměř všechnu energetickou spotřebu z vlastních OZE) a ty by si mohly mezi sebou energii sdílet, naše energetická samostatnost by dostala úplně nový rozměr. Pokud by se nám to podařilo „jen“ na úrovni domácností, byla by to velká věc. Jedna holandská studie dokázala v lokální komunitě pasivních domů dosáhnout až 89% energetické samostatnosti. To vše s využitím solárních systémů, baterií a různých technologií, jak jsou například energeticky efektivní HVAC (vytápění, ventilace a chlazení) systémů. Zajímavé je i to, že studie počítala s využíváním baterií z elektromobilů – pokud se auta nepoužívají, mají díky své velké kapacitě vysoký potenciál uchovávat energii v čase.

Takže klíčovou roli hraje také podpora sdílení energie v rámci energetických komunit?

A nejen v rámci komunit! Další možnost podpory decentralizovaných OZE spočívá ve virtualizaci. To je možnost posílat energii mezi jednotlivými odběrnými místy bez ohledu na jejich geografickou vzdálenost, prostřednictvím existující přenosové infrastruktury. Takzvaný virtuální microgrid umožňuje efektivně kumulovat kapacitu baterií a snižovat náklady na elektrickou energii, což může být vnímané jako další forma podpory výrobců i odběratelů. Tedy zejména těch, kteří se chtějí chovat ekologicky a zároveň ekonomicky.

Představte si, že vaše domácnost disponuje solárním systémem s baterií, zároveň je součástí virtuálního microgridu a vy byste chtěli, aby škola, do které chodí vaše děti, mohla využívat víc zelené energie. Jak? Jednoduše jí věnujete 100 kWh energie vyprodukované vašimi solárními panely. Čím více rodičů v microgridu, tím zelenější škola bude. Celý proces je přitom stejně jednoduchý, jako posílání peněz přes internet banking. V aplikaci jednoduše pošlete vámi vybrané množství energie komukoliv, kdo je taktéž součástí microgridu. Ať už je to škola, vaši známí nebo třeba hokejový stadion.

Zdroj: FUERGY

Co říkáš na avizovaný příspěvek Ministerstva hospodářství Slovenské republiky při nákupu elektromobilu? Je na to naše infrastruktura připravená?

Ceny elektromobilů mohou některé zájemce odradit. Příspěvek je proto zaměřený právě na tu skupinu nerozhodných. Ti, kteří elektromobilitu doopravdy chtějí a mohou si ji dovolit, do ní zainvestují i bez příspěvku už dnes. Přitom je třeba na ni jít postupně. Když se objevila první auta, také je neměl každý člověk už druhý den. Potenciál je samozřejmě jasně viditelný - na denní dojíždění do práce a jízdu v rámci města je to ideální řešení, především ve spojení se snižováním množství lokálních nečistot v centrech měst. Pokud dnes elektromobil parkujete u svého rodinného domu, kde se pravidelně dobíjí, je současná infrastruktura vyhovující. A její rozšíření o možnost nabíjení auta v práci nebo v nákupních centrech by mohl být další významný krok v elektromobilitě. Nesmíme však zapomínat, že tam, kde chceme zvyšovat spotřebu energie, ji musíme i vyrábět. A tím se opět dostáváme ke zmiňované decentralizaci.

Takto to zní, že decentralizovaná výroba energie je něco, k čemu nevyhnutelně směřujeme…

Ano, v současné době máme infrastrukturu přenosu a distribuce elektřiny vybudovanou dobře. Spotřeba energie však s rostoucími nároky obyvatel neustále roste a v budoucnosti to samozřejmě nebude jinak. Dnes chce mít čím dál víc lidí ve svém domě kromě velké televize také klimatizaci, a kromě pračky také sušičku. V budoucnosti bude s rostoucí životní úrovní a zároveň s klesající cenou chtít také elektromobil.

Pokud se budeme držet pouze centralizované výroby energie, může se stát, že do deseti let nebude kapacita sítě stačit. Nezvládneme odeslat tak velký objem energie, jaký bude v daném místě třeba. Jako příklad můžeme uvést Německo, které se přesně v této situaci ocitá již dnes. V Severním moři mají soustředěnou velkou část výroby energie z větrných turbín – energeticky náročný průmysl je však na jihu Německa. Přenosová soustava přestává tento stav zvládat, a proto dochází ke zbytečným ztrátám energie.

Takže spolu s kapacitou přenosové soustavy bychom díky decentralizaci vyřešili také problém distribučních ztrát? Takto to vypadá, že decentralizace má jen samá pozitiva. Kde je ten příslovečný háček?

Při decentralizaci se distribuuje menší množství energie na kratší vzdálenosti. Ztráty jsou tak podstatně menší. Takový systém je ale náročnější na řízení, protože máte nejen velké množství odběratelů, ale také zdrojů. Navíc v případě OZE o produkci rozhoduje spíš počasí než člověk. Akumulace je proto nezbytná a jde tak o další prvek, který musíte dobře řídit.
Klíčová jsou potom data, jejich sběr a především vyhodnocování. Pokud dokážeme s těmito daty o výrobě, spotřebě, akumulaci a sdílení energie efektivně pracovat, současná infrastruktura nám bohatě postačí i v dlouhodobém horizontu. Já osobně vidím budoucnost efektivní energetiky ve výrobě energie v blízkosti její spotřeby, řízené online inteligentním systémem. A právě proto jsem se rozhodl přidat k FUERGY.

Miroslav Struž započal svoji kariéru v energetice již více než před 20 lety u jednoho z největších poskytovatelů energií na Slovensku - ve společností ZSE. Zde pracoval nejprve jako inženýr měření spotřeby energie, později se vypracoval na pozici ředitele odboru diagnostiky a efektivity energetických sítí. Díky svému talentu už o pár let později navrhoval pro ZSE strategie rozvoje sítě a jejich implementaci. Zároveň zvyšoval efektivitu elektráren pro Bratislavskou Teplárenskou. Postupem času se Miroslav vypracoval na obchodního ředitele a člena představenstva energetické společnosti GGE, patřící k předním slovenským energetickým skupinám. Za jeho působení GGE čtyřnásobně zvýšila své tržby a expandovala na zahraniční trhy včetně českého, polského, maďarského a srbského.

We are living in the future of energy. Are you?

Tags

Nepřehlédněte

  • Zprovoznili jsme největší bateriové úložiště na Slovensku! První smart bateriové řešení brAIn s kapacitou 432 kWh je oficiálně v provozu a předvádí výborné výsledky. A to i ve chvílích, kdy se umělá inteligenc… Více
  • Na ECO ENERGY TOUR s Thomasem Puskailerem učíme studenty šetřit energii Víte, jak vzniká elektrická energie? Jak jí můžete šetřit a proč byste to vlastně měli dělat? A víte, které spotřebiče mají největší spotřebu? Více
  • FUERGY - Slovenský startup mění fungování trhu s elektřinou Faktura za elektřinu je pro mnoho lidí velkou neznámou a často ji jen mlčky zaplatí. Dokážeme ale ovlivnit výslednou částku? Samozřejmě – můžeme spotř… Více

Osobní údaje

FUERGY model

Neplánuji využívat fotovoltaické panely
Plánuji koupi fotovoltaických panelů
Už využívám fotovoltaické panely
Už mám elektromobil
Plánuji koupi elektromobilu
Neplánuji koupi elektromobilu
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přijímám Zásady ochrany soukromí

Děkujeme za vyplnění vašich údajů. Co nejdříve se vám ozveme.

Kontaktuje nás

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přijímám Zásady ochrany soukromí

Děkujeme za vyplnění vašich údajů. Co nejdříve se vám ozveme.

Kontaktuje nás

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přijímám Zásady ochrany soukromí

Děkujeme za vyplnění vašich údajů. Co nejdříve se vám ozveme.