Čo robí FUERGY?

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť zaoberajúca sa energetickou optimalizáciou. Na tieto účely vyvinula vlastný modulárny batériový systém a softvérovú platformu poháňanú umelou inteligenciou, ktorá vyhovuje špeciálnym potrebám energetického riadenia. Od smart batériových úložísk a efektívnejšieho využívania zelených zdrojov energie, cez dispečing pre dodávateľov elektriny, až po automatizované obchodovanie s elektrinou, FUERGY ponúka komplexné, na mieru šité riešenia s garanciou bezkonkurenčných úspor na nákladoch na energie. Spoločnosť bola založená v roku 2017 expertmi na energetiku s cieľom zmeniť spôsob, akým ľudia využívajú a zdieľajú elektrickú energiu a urýchliť tým prechod na decentralizovanú energetiku s vysokým zastúpením obnoviteľných zdrojov.