Čo je flexibilita brAIn?

flexibilita brAIn je softvérové riešenie, ktoré automaticky riadi zdroje energie a energeticky náročné technológie s potenciálom pre reguláciu alebo akumuláciu, a to podľa situácie v prenosovej sústave, vývoja obchodnej odchýlky dodávateľa elektrickej energie a správania samotného odberného miesta. Správne načasovanou výrobou a spotrebou elektriny poskytuje prevádzkovateľ technológie tzv. necertifikované podporné služby, za ktoré je finančne odmeňovaný.