• Zníženie nákladov na energie
 • Spoľahlivá dodávka elektriny a stabilita siete
 • Jednoduchý prechod k trvalej udržateľnosti
 • Vyššia finančná efektívnosť použitých technológií
 • Inteligentný softvér využívajúci AI
 • Garancia najvýhodnejšieho riešenia

Energy-as-a-Service

Kontaktujte nás

Ponúknite svojim zákazníkom komplexné riešenie šité na mieru, vďaka ktorému môžu maximalizovať svoju energetickú hospodárnosť a zrýchliť návratnosť investície do OZE a batériových úložísk pri nízkych počiatočných nákladoch.

Komplexné riešenie pre
optimalizáciu energie

Kontaktujte nás

FUERGY ponúka ako poskytovateľ „energie ako služby“ (EaaS) plné riadenie energetiky zákazníka s ohľadom na aktuálny stav distribučnej siete, plán spotreby dodávateľa a situáciu v rámci jeho portfólia. Riešenie zahŕňa služby ako obchodovanie v rámci dňa, smart plánovanie ďalšieho dňa pomocou umelej inteligencie, demand response manažment v reálnom čase, tvorbu plánu produkcie a spotreby či plánovanie nákladov na odberné miesto.

 • Smart rozhodnutia založené na analýze dát
 • Pokročilé predpovede vďaka umelej inteligencii
 • Transparentnosť zabezpečená technológiou blockchain
 • Spoľahlivý trh s energiou
 • Zlepšené peer-to-peer obchodovanie

brAIn prináša automatizované
riadenie systému

Zistiť viac

Vďaka širokej škále funkcií a využitiu najnovších technológií je proces energetickej optimalizácie plne automatizovaný. brAIn vždy identifikuje ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre zákazníka a jeho dodávateľa.

 • Posun od pasívneho spotrebiteľa k aktívnemu prosumerovi
 • Implementácia najnovších trendov v energetike
 • Udržanie existujúcich klientov a nárast výnosov
 • Prilákanie nových zákazníkov prostredníctvom inovácií
 • Zefektívnenie návratnosti OZE aj na úrovni domácností
 • Využívanie energetického manažérskeho systému 24/7

Konkurenčné výhody

Kontaktujte nás

Vďaka inovatívnemu prístupu, decentralizácii a zameraniu sa na finančne efektívne riešenia umožňuje FUERGY dodávateľovi energie rozšírenie existujúceho portfólia zákazníkov a predĺženie ich zmluvných záväzkov.

Transformácia trhu s
energiou

Kontaktujte nás

Implementáciou najnovších technológií do novovznikajúcich obchodných modelov prináša FUERGY riešenie, ktoré je budúcnosťou energetiky a produkcie elektrickej energie pomocou distribuovaných zdrojov (DER). K tomuto posunu prispieva aj využitie virtuálnych elektrárni a distribučných sietí, batérií pripojených za elektromerom, Internetu vecí (IoT), microgridov a supergridov, inteligentného nabíjania elektromobilov a vznik regionálnych energetických trhov.

Ponúknite vašim zákazníkom energiu budúcnosti už dnes

Ovládnite trh a staňte sa jedným z prvých dodávateľov elektrickej energie, ktorí poskytujú svojim zákazníkom všetky najnovšie inovácie a trendy v oblasti energetiky v rámci jedného riešenia od FUERGY.

Kontaktujte nás

Osobné údaje

FUERGY model

Neplánujem používať fotovoltaické panely
Plánujem kúpu fotovoltaických panelov
Už používam fotovoltaické panely
Už vlastním elektromobil
Chcel/a by som si zakúpiť elektromobil
Neplánujem používať elektromobil
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.