Slovník pojmov z energetiky

Zdroj neprerušovaného napájania (UPS)

(z angl. uninterruptible power supply), zabezpečuje bezpečnosť a prevádzku kritických počítačových systémov, IT a iných elektronických zariadení počas prepätia a výpadkov elektrického prúdu. UPS poskytuje okamžité záložné napájanie z batérií, keď tok energie klesne na nedostatočné napätie alebo sa zastaví.
ZDROJ: https://www.elektroprumysl.cz