• Blog
  • Virtuální elektrárna: Dřívější sci-fi dnes skutečně vyrábí energii

Virtuální elektrárna: Dřívější sci-fi dnes skutečně vyrábí energii

Zveřejněno 17. 12. 2019 | Autor Radoslav Stompf

Distribuované zdroje energie najdete dnes všude kolem. Jak z nich však vytěžit maximum? Jednoduše tak, že budou vzájemně propojené do inteligentních seskupení, jakými jsou právě virtuální elektrárny.

V jednotě je síla. Alespoň to tvrdí známá fráze a pokud jde o distribuované zdroje energie (DER), potvrzuje její pravdivost i praxe. Přitom samy o sobě mají velmi limitované možnosti, jak mohou ovlivňovat a měnit sektor energetiky. Můžeme dokonce říct, že vytváří další výzvy a problémy, za všechny jmenujme tzv. Kachní křivku. Pokud se ale propojí inteligentním systémem do větších celků, mohou se stát nejen řešením, ale dokonce hybnou silou pokroku celého odvětví.

Možností, jak propojit více DER a jejich majitelů je přitom hned několik. O energetických komunitách a microgridech už víte, tentokrát bychom proto rádi přešli do více virtuální roviny. Virtuální proto, že právě toto slovo je základem označení dalšího konceptu propojování DER.

Virtuální elektrárna

Jedním typem takového propojení zdrojů energie je tzv. virtuální elektrárna – VPP (z angl. Virtual Power Plant). Ta agreguje kapacity různých typů DER s cílem zefektivnění výroby energie a pro potřeby obchodování na trhu s elektřinou.

Právě typová různorodost hraje důležitou roli – umožňuje totiž vyrovnávat výrobní výkyvy jednotlivých druhů DER a v konečném důsledku tak poskytovat stabilní dodávku energie. Proto dokáže VPP nahradit skutečnou konvenční elektrárnu, dokonce s vyšší efektivitou, flexibilitou a spolehlivostí.

VPP využívají ke svému fungování informační a komunikační technologie, stejně jako internet věcí (IoT). Díky tomu umí řídit výrobu, skladování a spotřebu energie, což přináší značné úspory.

Role VPP je v zastupování majitelů DER na velkoobchodním trhu s elektřinou (kterého by se jinak nemohli samostatně účastnit), především za účelem prodeje energie nebo poskytování podpůrných služeb. Majitelé DER mohou na tomto trhu prodávat svoji energii za výhodnější ceny, než jaké jim mohou jako jednotlivcům nabídnout jejich dodavatelé energie. VPP tak mění DER ze zdroje úspor na zdroj příjmů.

Virtuální elektrárna vs. virtuální microgrid

Samostatnou kategorií jsou virtuální microgridy, které podporujeme i my ve FUERGY. Jde o kombinaci konceptů fyzického microgridu a VPP. Stejně jako fyzický microgrid umožňuje i ten virtuální sdílení energie mezi jednotlivými uživateli. Zároveň však funguje bez ohledu na geografickou vzdálenost, podobně jako VPP. A i když v případě výpadku energie ztrácí uživatelé funkcionalitu microgridu, díky baterii, která je součástí FUERGY řešení, se samotného výpadku obávat nemusí.

Efektivnější. Flexibilnější. Spolehlivější.

Oproti konvenčním elektrárnám nabízí ty virtuální hned několik klíčových výhod.

Efektivita
Díky svojí distribuované povaze jsou mnohem efektivnější. Zatímco tradiční elektrárny běžně vyžadují investice do modernizace sítě (protože spotřeba energie neustále roste), VPP čerpají z výhod DER. Umístění výroby blíže k místu spotřeby znamená nižší přenosové ztráty a stejně tak nižší zátěž pro rozvodnou síť. Ta potom nepotřebuje tak rozsáhlé investice, což se promítne i do cen pro koncové zákazníky.

Flexibilita
Virtuální elektrárny dokáží rychleji reagovat na měnící se poptávku. Postupným přidáváním nových DER dokáží přesněji pokrývat dlouhodobě rostoucí spotřebu energie. Lepší jsou také reakce na krátkodobé výkyvy. A to nejen díky snižování a zvyšování výroby, ale především díky skladování elektřiny a řízení spotřeby připojených zařízení. Právě v tom spočívá jejich zásadní výhoda – dokáží totiž energii nejen dodávat, ale v případě potřeby také odebírat nebo přesouvat v čase. Vzhledem k rostoucímu počtu obnovitelných zdrojů jsou pro stabilitu sítě právě tyto vlastnosti čím dál důležitější.

Spolehlivost
Decentralizace s sebou přináší také vyšší odolnost a spolehlivost. Technická porucha už není důvod k odstavení celé elektrárny, ale vždy bude spojená pouze s konkrétním DER. Stejně tak je vyšší odolnost proti přírodním katastrofám.

Výzvy

Zároveň je třeba zdůraznit, že abychom mohli plně využívat všechny výše uvedené výhody, potřebujeme mnohem komplexnější systém, který bude efektivně pracovat s dostupnými daty. Proto je nezbytné zvolit vhodné softwarové řešení, když pomocnou ruku v oblasti sběru a zpracování dat nám může podat umělá inteligence. Na druhou stranu pak kvůli velké závislosti na informačních technologiích a vzájemné komunikaci může být takový systém náchylnější na kybernetické útoky. Nic, co by dobré technologické řešení nedokázalo spravit. Slyšeli ste už o blockchaine?

Výzvou je i samotné začlenění VPP do trhu s energií a jejich místo mezi ostatními hráči, jako jsou dodavatelé energií, distribuční společnosti a operátoři přenosové soustavy. Zatím se vhodným řešením ukazuje spolupráce, resp. vytvoření virtuální elektrárny pod záštitou dodavatele energie. Pokud z existence VPP profitují koncoví uživatelé i dodavatel, je možné si mezi sebe nezbytné investice rozdělit. Příkladem může být poskytnutí dotace zákazníkům, kteří plánují instalaci DER výměnou za možnost tento systém na dálku řídit.

Virtuální elektrárny ale mohou fungovat i nad dodavateli energie, dokonce i nad distribučními společnostmi. Důkazem může být síť více než 1 000 bioplynových, solárních, větrných a vodních elektráren v Německu, umístěných napříč čtyřmi distribučními sítěmi. Společně mají jako VPP kapacitu až 796 MW čisté energie, která pomáhá stabilizovat síť.

Ať už ale bude finální uspořádání trhu s elektřinou jakékoliv, VPP v něm mají své nezpochybnitelné místo. Zajímají vás současné trendy v energetice a její směřování? Sledujte nás na sociálních sítích, nebo se přihlaste k odběru našich novinek.

We are living in the future of energy. Are you?

Tags

Nepřehlédněte

  • Zprovoznili jsme největší bateriové úložiště na Slovensku! První smart bateriové řešení brAIn s kapacitou 432 kWh je oficiálně v provozu a předvádí výborné výsledky. A to i ve chvílích, kdy se umělá inteligenc… Více
  • Jak vidí budoucnost energetiky nový obchodní ředitel FUERGY - Miroslav Struž? Jaké změny v energetice můžeme v nejbližší době čekat? A v čem vlastně spočívá její decentralizace? I to jsou témata, o kterých jsme si povídali s obc… Více
  • Na ECO ENERGY TOUR s Thomasem Puskailerem učíme studenty šetřit energii Víte, jak vzniká elektrická energie? Jak jí můžete šetřit a proč byste to vlastně měli dělat? A víte, které spotřebiče mají největší spotřebu? Více

Osobní údaje

FUERGY model

Neplánuji využívat fotovoltaické panely
Plánuji koupi fotovoltaických panelů
Už využívám fotovoltaické panely
Už mám elektromobil
Plánuji koupi elektromobilu
Neplánuji koupi elektromobilu
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přijímám Zásady ochrany soukromí

Děkujeme za vyplnění vašich údajů. Co nejdříve se vám ozveme.

Kontaktuje nás

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přijímám Zásady ochrany soukromí

Děkujeme za vyplnění vašich údajů. Co nejdříve se vám ozveme.

Kontaktuje nás

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přijímám Zásady ochrany soukromí

Děkujeme za vyplnění vašich údajů. Co nejdříve se vám ozveme.