Slovník pojmov z energetiky: Časť I

Chcete sa viac zorientovať vo svete energetiky? Pripravili sme si pre vás slovník základných pojmov.

  • Publikované: 25. 04. 2023
  • Autor: Fuergy

Radi by sme vám predstavili niektoré základné pojmy zo sveta energetiky, ktoré by vám mohli pomôcť lepšie sa zorientovať v tomto rýchlo sa meniacom segmente.

Batériové úložisko: je zariadenie, ktoré slúži na ukladanie elektrickej energie vyprodukovanej napríklad aj z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely. Uskladnená energia sa následne môže využiť v čase, keď obnoviteľné zdroje elektrinu nevyrábajú. Pri solárnej energii je to napríklad v ranných alebo večerných hodinách. Modernou verziou je smart batériové úložisko, o ktorom si môžete dozvedieť viac na našom webe v sekcii brAIn.

Fotovoltaika: je technológia, ktorá umožňuje priamu premenu slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov. Je dôležitou súčasťou prechodu k udržateľnej a obnoviteľnej energetike. Správne označenie pre túto technológiu je fotovoltika, ktoré vzniklo odvodením od jednotky elektrického napätia volt, ktoré má v slovenčine podobu voltický.“

Nízkouhlíková ekonomika: ide o ekonomiku, ktorá sa spolieha na zdroje energie s nízkou produkciou emisií skleníkových plynov do atmosféry. Hlavnou motiváciou pre vytvorenie takejto ekonomiky je ochrana životného prostredia a predchádzanie dlhodobým klimatickým zmenám, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ľudskú spoločnosť a prírodné ekosystémy.

Obnoviteľná energia: ide o energiu získanú zo zdroja, ktorý sa neprečerpáva a nevyčerpáva jeho použitím. Patrí sem napríklad vodná, veterná, slnečná a tepelná energia, a biopalivá.

Oxid uhličitý (CO2): je najrozšírenejší a najznámejší skleníkový plyn vytváraný spaľovaním fosílnych palív a inými ľudskými aktivitami, ako je napríklad odlesňovanie a spaľovanie biomasy.

​​Skleníkové plyny: ide o plyny, ktoré absorbujú teplo v atmosfére a vytvárajú tak “skleníkový efekt“. Môžu sa vyskytovať prirodzene, avšak vytvárajú sa aj ľudskou činnosťou. Práve tá je príčinou zvýšenia objemu skleníkových plynov, a to predovšetkým vďaka výrobe a spaľovaniu fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a zemný plyn.

Solárne prebytky: vznikajú ak solárne panely vyrábajú viac energie, než je v danom čase potrebné. Môžu sa uskladniť do batérií alebo posielať do elektrickej siete.

Uhlíková neutralita: znamená rovnováhu medzi emisiami uhlíka a jeho absorpciou z atmosféry v záchytných zariadeniach. Jednoducho povedané, ide množstvo skleníkových plynov, ktoré vypúšťame do ovzdušia v dôsledku našich činností. Je vyvážené tým, čo dokážeme odstrániť alebo kompenzovať.

Vodná energia: ide o využívanie vodných tokov na výrobu elektrickej energie. Keďže voda sa cyklicky obnovuje v prírodnom procese, napríklad dažďom a odtokom vody z riek a jazier, je považovaná za obnoviteľnú formu energie.

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.