Vízia

Ak zdieľaná ekonomika funguje s automobilmi a prenájmom nehnuteľností, tak prečo nie aj s energiou?

Vo FUERGY vidíme budúcnosť energetiky najmä v premene konvenčných spotrebiteľov elektriny na inovatívnych prosumerov, ktorí vyrábajú, spotrebúvajú a zdieľajú energiu maximálne efektívne. Ponúkame riešenia s integrovanou umelou inteligenciou, ktoré sa navzájom dopĺňajú, sú bezpečné a prediktívne, a zároveň zanechávajú menšiu stopu na našej planéte.

background

Vytvárajte energetické spoločenstvá a zdieľajte vyrobenú elektrinu!

Fyzický microgrid

je lokálne energetické spoločenstvo, v ktorom sú užívatelia brAIn navzájom prepojení a využívajú kumulatívne kapacity svojich batériových riešení a zdrojov energie.

Virtuálny microgrid

je energetické spoločenstvo, ktorého účastníci sú virtuálne prepojení cez existujúce elektrické siete bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, pričom využívajú všetky výhody fyzického microgridu.

Off–grid

je riešenie pre izolované odberné miesta, ktoré nie sú napojené na elektrickú sieť. Systém brAIn by FUERGY zabezpečí, aby kapacita batérie a elektrina vyrobená prostredníctvom OZE bola využitá čo najefektívnejšie.

Energia pre Inteligentné mestá

Synergia znamená spolupôsobenie rôznych prvkov spôsobom, ktorý nám umožňuje dosiahnuť omnoho lepšie výsledky.

​​Koncept Inteligentného mesta (z angl. Smart city) hľadá synergie medzi sektormi ako je doprava, infraštruktúra, bezpečnosť, správa budov a samozrejme energetika. Takéto komplexné dáta následne spracováva s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu života a udržateľné prostredie pre svojich občanov pričom využíva všetky dostupné zdroje na maximum a dosahuje tak výrazné úspory.

Riešenia FUERGY do tohto konceptu dokonale zapadajú!

FUERGY podporuje obojsmerný tok elektriny aj dát, čo je typickou vlastnosťou takzvanej Inteligentnej siete – Smart grid. Tá je istou podmnožinou konceptu Inteligentného mesta. S riešeniami FUERGY dokážeme riadiť všetky oblasti súvisiace s energetikou ako napríklad výroba a spotreba energie, skladovanie energie, e-mobilita alebo dokonca energeticky náročné technológie. Náš jedinečný softvér zhromažďuje údaje z riadiacich jednotiek, rôznych zariadení alebo senzorov, porovnáva ich s inými dostupnými údajmi, autonómne sa rozhoduje a následne dáva pokyny jednotlivým technológiám vyrábať, spotrebovávať alebo skladovať energiu.

Naviac, FUERGY zapája aj samotných obyvateľov a robí z nich aktívnych účastníkov podieľajúcich sa na blahu svojho mesta a celej jeho spoločnosti.

  • Jednoduchšia integrácia obnoviteľných zdrojov
  • Efektívna výroba a spotreba energie
  • Vyššia energetická sebestačnosť
  • Bezemisná doprava
  • Ochrana proti výpadkom prúdu
  • Nižšie náklady na energie pre každého