Technológia
FUERGY

FUERGY ponúka inovatívne energetické riešenia vyskladané z vlastného softvéru a hardvéru.

mosAIc

Jediná softvérová platforma
svojho druhu, na ktorej sú vyvíjané
produkty FUERGY.

mosAIc je softvérová platforma, resp. aplikačný server, vytvorený špeciálne pre energetický sektor, umožňujúci tvorbu aplikácií na riadenie technológií, vizualizáciu dát, automatizované obchodovanie na energetických trhoch, fakturáciu a mnoho ďalších funkcií.

mosAIc je vhodný pre:

 • Automatizáciu v rezidenčnom
  a B2B sektore
 • Hlásenie
  systémových porúch
 • Autentifikácie
  prístupov
 • Fakturačné systémy pre
  energetický sektor

Umelá
inteligencia

Implementované neurónové siete umožňujú inteligentné, prediktívne a automatizované riadenie energie.

Neurónové siete sú kľúčovou súčasťou predikčných a obchodných algoritmov používaných v produktoch vyvinutých na platforme mosAIc. Každá premenná, ktorej správanie alebo vývoj je možné monitorovať v čase, podlieha strojovému učeniu. Táto umelá inteligencia na základe zhromaždených dát odvodzuje predikcie vývoja každej premennej a odporúča ďalšie postupy pre efektívne riadenie energie.

Vlastný
hardvér

 • >
 • >

Inovatívne technológie umožňujúce premeniť bežnú elektrickú sieť na inteligentnú sieť – Smart grid.

Control unit

Riadiaca jednotka FUERGY Control unit predstavuje komunikačné rozhranie medzi softvérom a hardvérom, akým je napríklad batériové úložisko, fotovoltika alebo energeticky náročné zariadenia.

Ide o hardvérové zariadenie postavené na báze ARM 32-bitovej architektúry rozšírené o modul μQseven so 64-bitovým Intel® Atom™ procesorom a implementovaný softvér. Control unit je neoddeliteľnou súčasťou každého smart batériového úložiska brAIn by FUERGY a je možné ju aktualizovať alebo ovládať na diaľku cez cloud server.

Power merger

Napájací zlučovač FUERGY Power merger umožňuje paralelné pripojenie troch nezávislých zdrojov jednosmerného napätia bez ich vzájomného ovplyvňovania sa. Zlučovač zabezpečuje redundanciu napájania riadiacich a komunikačných zariadení a to aj v prípade výpadku niektorého z napájacích zdrojov.