flexibilita

Smart regulácia technológií pre nižšie náklady na energie

 • Softvérové riešenie
  s nulovými nákladmi
 • Rýchla
  implementácia
 • Okamžité úspory
  vo forme success fee
 • Efektívne znižovanie
  emisií CO2

Plne automatizované riadenie zdrojov energie a technológií s potenciálom pre reguláciu alebo akumuláciu:

 • Tepelné čerpadlá
 • Pece
 • Zásobníky a nádrže
 • Chladiace a vykurovacie systémy (HVAC)
 • Kompresory
 • Nabíjacie stanice pre elektromobily
 • Iné technológie a zdroje

Ako flexibilita brAIn funguje?

Pre každý zdroj alebo energeticky náročnú technológiu sa definujú podmienky a limity, v rámci ktorých môže regulácia výkonu prebiehať. Tie zabezpečia, že aktivácia flexibility brAIn v žiadnom prípade neohrozí prevádzku odberného miesta alebo komfort užívateľov.

FUERGY softvér na základe spotreby odberného miesta, situácie v elektrickej sieti, vývoja cien a dát z obchodného systému dodávateľa ponúka v rámci dňa isté „príležitosti”, počas ktorých regulácia generuje finančný efekt a definuje objem regulačného výkonu, t.j. zníženie alebo zvýšenie výkonu, ktoré je vhodné danou technológiou aktivovať.

Aktivácia technológie prebieha v plne automatickom režime, ktorý zároveň garantuje najlepšie možné finančné výsledky. Aktivácia však môže prebiehať aj v manuálnom režime.

Výsledkom sú nižšie náklady na energie a vďaka poskytovaniu nízkoemisnej necertifikovanej podpornej služby aj zníženie produkcie emisií CO2 na celonárodnej úrovni.

Za toto riešenie zákazník nezaplatí jediný cent! flexibilita brAIn je založená na symbióze všetkých zúčastnených strán – zákazník poskytuje svoju technológiu, FUERGY má know-how a systém na jej smart reguláciu a dodávateľ elektrickej energie vie vzniknuté úspory rozúčtovať. Dosiahnutý finančný efekt si môže zákazník kedykoľvek pozrieť prostredníctvom aplikácie FUERGY.

flexibilita brAIn je dostupná ako samostatná služba alebo ako rozšírenie k smart batériovému úložisku brAIn by FUERGY.

Agregátor flexibility

Integrovaný agregátor pre dodávateľov elektrickej energie

Maximalizuje finančný efekt z obchodovania elektrickej energie pre bilančné skupiny.

Softvér FUERGY ponúka možnosť agregovať flexibilitu brAIn vo viacerých odberných miestach nachádzajúcich sa v rámci jednej bilančnej skupiny, riadiť ich ako jeden celok, a tým nákladovo zefektívniť obchodovanie s elektrickou energiou pre príslušnú bilančnú skupinu.

 • Automatizované riešenie
 • Jednoduchá integrácia do obchodných systémov
 • Kompatibilita s externými systémami a databázami
 • Využívanie predikčných systémov na báze AI
 • Online prehľady a vyhodnotenia
 • Automatické vyhodnotenia pre potreby fakturácie
 • Jednoduché prepojenie s MaR technológií