brAIn

Smart batériové úložisko

 • Nižšie účty
  za elektrinu
 • Efektívnejšia výroba
  zelenej energie
 • Non-stop ochrana
  pri výpadkoch prúdu
 • Vyššia energetická
  sebestačnosť

Smart batériové úložisko brAIn dokáže viac než len uskladňovať vašu prebytkovú solárnu energiu alebo nočný prúd!

brAIn analyzuje širokú škálu historických dát, online údajov a predikcií generovaných umelou inteligenciou, na základe ktorých autonómne uvoľňuje uskladnenú elektrinu na priamu spotrebu alebo nabíja batérie elektrinou z lokálneho fotovoltického systému / energie z elektrickej siete (podľa toho, čo je vhodnejšie na dosiahnutie lepších výsledkov).

Údaje vstupujúce do analýzy:

 • Voľná kapacita batérie
 • Vaše energetické návyky
 • Predpoveď počasia
 • Trhové ceny elektriny
 • Stav elektrickej siete
 • Potreby dodávateľa elektriny
 • Lokálna výroba energie (fotovoltika)
 • Ďalšie online údaje a predikcie

Smart batériové úložisko brAIn prináša extra profit za pomoc elektrickej sieti

Batériové úložisko dokáže uskladniť prebytočnú energiu z fotovoltiky na obdobie, keď solárne panely elektrinu nevyrábajú. Znižuje tým potrebu odoberať elektrinu zo siete, čo, pochopiteľne, znižuje aj konečné účty za energie.

Avšak hlavnú a nezastupiteľnú úlohu má úložisko brAIn pri vyrovnávaní systémových odchýlok, teda prebytku a nedostatku energie v elektrickej sieti. Poskytuje tzv. necertifikované podporné služby, ktorými pomáha sieti a za ktoré získava finančné odmeny.

Čo je však dôležité, odberné miesto má vždy toľko elektriny, koľko potrebuje. A to buď zo siete, z fotovoltiky, alebo z úložiska. Podľa toho, čo je cenovo najatraktívnejšie. To sa v konečnom dôsledku prejaví na nižších účtoch za energie a vyšším zárobkom za vyrovnávanie systémových odchýlok.

Tým, že smart batériové úložisko brAIn aktívne zarába na pomoci sieti, jeho návratnosť sa významným spôsobom urýchľuje. V prípade veľkokapacitných batériových systémov dosahujeme návratnosť už od 2,4 roka.

Smart Charger

Doplnok brAIn by FUERGY

 • Využívajte batériu svojho elektromobilu aj vtedy keď nejazdíte
 • Navýšte kapacitu riešenia brAIn o batériu elektromobilu
 • Dosiahnite ešte vyššie úspory na energiách
 • Objavte funkciu Vehicle-to-grid
 • Nabíjajte svoje vozidlo lokálne vyrobenou energiou

Smart charger je špeciálne upravená nabíjacia stanica pre plug-in hybridy, elektromobily alebo ich kombinácie od spoločnosti Sminn, kompatibilná s riešením brAIn by FUERGY.

flexibilita brAIn

Optimalizácia nákladov aj bez batérií

Softvérové riešenie flexibilita brAIn automaticky riadi zdroje energie a energeticky náročné technológie s potenciálom pre reguláciu alebo akumuláciu, a to podľa situácie v prenosovej sústave, vývoja obchodnej odchýlky dodávateľa elektrickej energie a správania samotného odberného miesta.

Chcem vedieť viac