Miestna distribučná sústava (MDS)

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn. Kombinácia podporných služieb a flexibility

Odberné miesto: Priemyselný park, Banská Bystrica

Ide o prvé multifunkčné úložisko brAIn a svojho času aj najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku. Má výkon 2,7 MW a kapacitu 2,916 MWh. Jeho úlohou je poskytovať certifikované aj necertifikované podporné služby. Projekt sme zrealizovali za rekordných 6 mesiacov, ročne dokáže ušetriť približne 361 ton emisií CO2e a celá investícia by sa mala vďaka nášmu riadeniu vrátiť do 3,5 roka. Úložisko brAIn je certifikované na +/- 2 MW výkonu pre poskytovanie primárnej regulácie (FCR) a komunikácia so SEPS prebieha cez náš vlastný terminál pre poskytovanie podporných služieb TASDR. Ponúka tiež regulačnú flexibilitu dodávateľovi elektrickej energie v rámci celej MDS a optimalizuje využitie fotovoltiky s výkonom 600 kilowattpeak nachádzajúcej sa v areáli. Má aj viacero špeciálnych funkcionalít, ako napríklad dynamické zapájanie jednotlivých výkonových prvkov, ktorými minimalizujeme odstávky a technické kontroly úložiska.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 2916 kWh

Centrála a predajňa obchodného reťazca

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: BILLA, Bratislava

Spoločnosť BILLA sa netají ambíciami zvyšovať energetickú efektívnosť svojich prevádzok. Modernizáciou prešla aj jej centrála s vlajkovou predajňou na Bajkalskej ulici v Bratislave. Prevádzka sa rozhodla pre naše smart batériové úložisko brAIn s kapacitou 108 kWh, ktorú vieme v budúcnosti ďalej rozšíriť. Napríklad pri doinštalovaní fotovoltického systému. Aj toto úložisko poskytuje necertifikované podporné služby, ktorými znižuje celkové náklady na energie prevádzky a zároveň podporuje stabilitu elektrickej siete. Investícia do pilotného projektu úložiska, ktoré si spoločnosť BILLA aj sama zafinancovala, by sa jej mala vrátiť do piatich rokov a ročne s ním dokáže ušetriť až 73 ton CO2e. To predstavuje zníženie uhlíkovej stopy prevádzky o približne 25%. Nielenže tak dnes dosahuje lepšie ESG skóre, ale zároveň aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a dekarbonizácii slovenskej energetiky.Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 108 kWh

Kancelárska budova

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Tower 115, Bratislava

Modernizácia budovy nemusí byť ani finančne, ani časovo náročná. Stačí zvoliť správne riešenie. Inštalácia interiérového úložiska brAIn s kapacitou 432 kWh pre Tower 115 je ukážkovým príkladom premeny staršej kancelárskej budovy bez možnosti využívania fotovoltiky na energeticky efektívnu, šetriacu náklady aj emisie. Aj v tomto prípade išlo o inštaláciu v rámci modelu Smart batériové úložisko brAIn ako služba v spolupráci s dodávateľom Slovenské elektrárne – energetické služby. Zákazník Tower 115 tak získal úložisko zadarmo bez akýchkoľvek starostí, pričom je schopný ročne ušetriť aj 400 ton emisií CO2. Úložisko sme umiestnili v suteréne budovy v miestnosti, ktorá bývala skladom. Napriek použitiu nehorľavých LiFePO4 batérií sme miestnosť vybavili aj moderným aerosólovým hasiacim prístrojom. O udržiavanie správnej teploty sa stará profesionálny chladiaci systém. 


Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

Prípadová štúdia 1,29 MB

 • 432 kWh

Obchodné centrum

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: OC Galéria, Martin

Naše prvé, čisto interiérové batériové úložisko brAIn sa nachádza v obchodnom centre Galéria v Martine. Má kapacitu 108 kWh a inštalovali sme ho opäť v spolupráci s dodávateľom Slovenské elektrárne – energetické služby v rámci konceptu Smart batériové úložisko brAIn ako služba.

OC Galéria dostala úložisko úplne zadarmo, a zároveň mu prináleží časť dosahovaných výnosov, čím si každomesačne znižuje svoje celkové náklady na energie. Úplne stačí, že jeho odber elektriny zo siete umožňuje nášmu systému s kapacitou úložiska efektívne pracovať. Okrem toho už OC Galéria nemusí nakupovať ani drahé certifikáty pôvodu elektriny zo zelených zdrojov. Úložisko brAIn sa totiž stará aj o znižovanie uhlíkovej stopy obchodného centra. Ročne vďaka nemu dokáže znížiť svoju uhlíkovú stopu až o 28%, a to aj bez fotovoltiky. Tentokrát sme využili aj zbytkové teplo z batérií, ktoré náš systém vháňa do doposiaľ nevykurovaného priestoru, zatiaľ čo studený vzduch nasáva do miestnosti s úložiskom a chladí ním batérie. Táto extra úprava zvýšila energetickú efektívnosť celého riešenia a zároveň zvýšila komfort pracovníkov OC Galéria.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 108 kWh

Automotive závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Hanon Systems Slovakia, Ilava

Pre Ilavskú spoločnosť Hanon Systems Slovakia vyrábajúcu klimatizačné zariadenia pre automobilový priemysel sme inštalovali smart batériové úložisko brAIn s celkovou kapacitou 864 kWh. Tú sme navrhli podľa diagramu spotreby a výroby energie zo strešnej fotovoltiky s inštalovaným výkonom 499,5 kWp. Inštalácia úložiska vyžadovala úpravy na mieru. Aby sme sa dostali čo najbližšie k hlavnej rozvodnej skrini bez blokovania prístupovej cesty, dve kontajnerové úložiská s kapacitou 432 kWh sme uložili na seba a prepojili špeciálnou pochôdznou plošinou s vysúvacími schodmi. 

Úložisko pomáha využívať energiu z fotovoltiky na maximum, zarába poskytovaním tzv. necertifikovaných podporných služieb a šetrí emisie CO2. Fotovoltiku na lízing a batériové úložisko brAIn na prenájom získala spoločnosť Hanon Systems Slovakia zadarmo od svojho dodávateľa Slovenské elektrárne – energetické služby v rámci konceptu Energia ako služba. Za umožnenie regulovať svoju výrobu a spotrebu energie získava Hanon Systems Slovakia dodatočný príjem z prenájmu, bezkonkurenčné podmienky dodávky elektriny a množstvo iných benefitov.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 864 kWh
 • 499,5 kWp

Automotive závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Eissmann Automotive Slovensko, Holíč

Spoločnosť Eissmann Automotive Slovensko, výrobca interiérových doplnkov pre automobilový priemysel s ročnou spotrebou elektrickej energie približne 5,5 gigawatthodín, sa rozhodla optimalizovať svoje náklady. Využila na to naše batériové úložisko brAIn financované dodávateľom energie Slovenské elektrárne - energetické služby.

Úložisko s kapacitou 432 kWh v exteriérovom prevedení generuje finančný efekt vďaka správne načasovanému nabíjaniu a vybíjaniu batérií. Časť z tohto efektu prináleží spoločnosti Eissmann vo forme ročného fixného bonusu za poskytnutie možnosti regulovať jej spotrebu energie. Výška bonusu sa po piatich rokoch zvyšuje. Správne načasovanie spotreby energie tiež predchádza vzniku emisií CO2. Vďaka nášmu riešeniu dokáže spoločnosť Eissmann ročne ušetriť približne 400 ton emisií CO2(e), ktoré si môže vykázať aj v rámci svojho ESG reportingu. Zákazník sa o nič nestará. Všetky úkony ako povolenia, žiadosti, inštalácia, riadenie, servis, či údržba úložiska sú v réžii FUERGY a dodávateľa energie. 

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 432 kWh

Závod na výrobu plastov

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Audia Plastics, Voderady

Pre medzinárodného dodávateľa termoplastických živíc, zlúčenín a vlastných formulácií pre výrobu plastov sme navrhli a inštalovali batériové riešenie brAIn s celkovou kapacitou 864 kWh. Úložisko v tomto prípade plní svoju základnú úlohu – generuje finančný efekt zo správne načasovaného nabíjania a vybíjania batérií, čo v konečnom dôsledku znižuje emisie CO2 a zabezpečuje udržateľnejšiu prevádzku závodu. V ďalšom kroku môže Audia Plastics rozšíriť batériové riešenie brAIn aj o smart reguláciu výkonu technológií v rámci služby flexibilita brAIn alebo o strešnú fotovoltiku, na ktorú ponúka výrobná hala vo Voderadoch ideálne podmienky a ktorá je všeobecne skvelým doplnkom k úložiskám brAIn.

Spoločnosť Audia Plastics, ako zákazník dodávateľa energie Slovenské elektrárne - energetické služby, získala úložisko úplne zadarmo, a to v rámci modelu Energia ako služba. Ako odmena za poskytnutie podmienok na reguláciu spotreby energie jej prináleží podiel z dosahovaného finančného efektu, ktorý sa po piatich rokoch zvyšuje.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR

 • 864 kWh

Automotive závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, Námestovo

Batériové úložisko brAIn slúži na smart riadenie výroby a spotreby elektrickej energie odberného miesta. Závod Yanfeng má ročnú spotrebu elektrickej energie približne 52 GWh, 24/7 prevádzku, vlastnú fotovoltickú elektráreň a nestretáva sa s významnejšími výpadkami prúdu, ktoré by mali vplyv na plynulý chod výrobných procesov. Celá kapacita úložiska je tak vyhradená na poskytovanie regulačných služieb a čiastočne aj na riešenie mikrovýpadkov. Vďaka nášmu riešeniu závod výrazne znížil svoje náklady na energie vrátane svojej uhlíkovej stopy. Celková návratnosť úložiska sa pritom v Q2 2022 pohybovala na úrovni menej ako dva roky.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 432 kWh
 • 250 kWp

Textilný závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Závod Müller Textiles funguje 24/7, disponuje strešnou fotovoltikou a jeho ročná spotreba elektrickej energie v objeme približne 4,5 GWh je dostatočne vysoká pre inštaláciu veľkokapacitného batériového úložiska brAIn. Vďaka nepretržitej prevádzke sa brAIn dokáže priebežne nabíjať a vybíjať aj počas víkendov, čo sa premieta do rýchlejšej návratnosti zelených technológií. Tá je pri cenách elektrickej energie z Q2 2022 niekde na úrovni štyroch rokov, a to dokopy pre úložisko a fotovoltiku. Vďaka nášmu smart riešeniu (vrátane flexibility brAIn pre chladiace systémy – viď samostatná referencia) závod maximalizoval výrobu elektriny z fotovoltiky a dosiahol zníženie uhlíkovej stopy až o 89%. V druhej fáze sme pridali druhé 432 kWh kontajnerové batériové úložisko s LiFePO4 batériami novej generácie, keďže závod rozširuje svoju prevádzku vrátane novej fotovoltiky s výkonom 500 kWp.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 864 kWh
 • 499 kWp

Mraziarne

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky

Odberné miesto: MRAZIARNE SERVIS, Prešov

Batériové úložisko brAIn v prešovskej spoločnosti MRAZIARNE SERVIS spol. s r.o. je naším prvým exteriérovým úložiskom s kapacitou 216 kWh. Inštalovali sme ho ako doplnok k fotovoltike s inštalovaným výkonom 400 kWp a v ďalšom kroku bude toto riešenie rozšírené aj o službu flexibilita brAIn pre mraziarenské komory a kompresory. Nakoľko sa prevádzková budova nachádza v záplavovej oblasti, úložisko sme osadili na 1,5-metrovú kovovú plošinu. Čo všetko mraziarne získali?

- preukázateľné zníženie emisií CO2,
- maximálne využitie zelenej energie,
- percentuálny podiel z celkových dosiahnutých úspor (vrátane navýšenia podielu po skončení zmluvy),
- čiastočné pokrývanie mikrovýpadkov,
- 100-percentnú toleranciu na odchýlku,
- nulové starosti s prípravou projektu, schváleniami a administratívou,
- stráženie rezervovanej kapacity,
- plány výroby a spotreby elektriny automaticky generované softvérom FUERGY.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 216 kWh
 • 400 kWp

Národný futbalový štadión

flexibilita brAIn pre tepelné čerpadlá

Odberné miesto: ŠK Slovan, Bratislava

Národný futbalový štadión je jedinečná stavba premyslená do posledného detailu. Pýši sa titulom najmodernejšieho a „najzelenšieho“ štadióna v strednej Európe nakoľko až 50% spotrebovanej elektrickej energie dokáže pokryť z obnoviteľnej energie. Pre jednu z využívaných technológií – tepelné čerpadlá voda / voda s maximálnym výkonom 3 150 kW sme nasadili našu digitálnu nadstavbu – flexibilitu brAIn. Tepelné čerpadlá slúžia mimo iného aj na vyhrievanie trávnika alebo chladenie a ponúkajú veľký priestor pre reguláciu. Optimalizácia nákladov, ktorú futbalový štadión dosahuje už iba vďaka využívaniu samotných tepelných čerpadiel, sa tak rozširuje aj o úsporu emisií vďaka poskytovaniu necertifikovaných podporných služieb. 

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 3 150 kW

Železiarne

flexibilita brAIn pre pec a vodnú elektráreň

Odberné miesto: Železiarne Podbrezová

Pre spoločnosť Železiarne Podbrezová sme v rámci flexibility brAIn nasadili smart riadenie oblúkovej pece a výroby malej vodnej elektrárne Jasenie, ktoré sa využívajú pri tavbe železa. Regulácia prebieha iba v rozsahu a po dobu, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvňuje samotný výrobný proces a kvalitu výsledných produktov. Výsledkom je výrazná úspora na nákladoch na energie a na produkcii emisií CO2 v procese výroby a distribúcie elektrickej energie. V prípade železiarní bolo dosiahnuté aj celkové zníženie spotreby elektrickej energie. Vzhľadom na veľký objem regulačného výkonu predstavuje finančný efekt dosahovaný s riešením FUERGY nezanedbateľnú nákladovo optimalizovanú položku. Implementácia tohto čisto softvérového riešenia trvala približne 2 týždne.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac sa o flexibilite brAIn dočítate na našom blogu.

 • 37,5 MW

Rezidenčná budova

flexibilita brAIn pre tepelné čerpadlo

Odberné miesto: Matadorka, Bratislava

Pre budovu Matadorka sme nasadili smart riadenie spotreby tepelného čerpadla. Flexibilita brAIn podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie reguluje výkon tepelného čerpadla tak, aby boli dosiahnuté čo najväčšie úspory. Regulácia prebieha iba v rámci stanovených limitov a v žiadnom prípade neovplyvňuje prevádzku čerpadla alebo komfort rezidentov. Efekt regulácie sa premieta do nižších nákladov na energie a nižšej uhlíkovej stopy budovy.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

 • 600 kW

Textilný závod

flexibilita brAIn pre chladiace systémy

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Ako doplnok k smart batériovému úložisku brAIn sme pre textilný závod Müller Textiles spustili aj smart riadenie chladiacich systémov. Softvérové riešenie flexibilita brAIn autonómne reguluje výkon chladiacich systémov podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie a dokonca je ešte efektívnejšia, ak je nasadená spolu s batériovým úložiskom. Vtedy výkon spotrebičov, a teda aj samotná spotreba energie, nie je regulovaná iba samotným softvérom, ale aj prostredníctvom nabíjania a vybíjania batérií. Výsledkom sú ešte vyššie úspory na nákladoch na elektrickú energiu a na produkcii uhlíkových emisií.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 700 kW

Tepláreň

Regulátor trAId pre paroplynový cyklus a kogeneračné jednotky

Výrobné miesto: Veolia, Levice

Teplárne ponúkajú ideálny priestor pre nasadenie produktu trAId by FUERGY. Pre spoločnosť Veolia sme túto technológiu implementovali v druhej polovici roka 2021. Presnejšie ide o smart riadenie výroby elektrickej energie prostredníctvom šiestich kogeneračných jednotiek s výkonom 2 MW a paroplynového cyklu, súčasťou ktorého je plynová turbína s výkonom 40 MW a s kondenzačnou jednotkou. trAId autonómne reguluje tieto zdroje s cieľom dosiahnuť čo najlepší finančný výnos pri poskytovaní podporných služieb mFRR+ / mFRR- pričom využíva ich tolerančný rozsah v zmysle technických podmienok pre mFRR+ / mFRR-.

 • 52 MW

Chemický závod

Regulátor trAId pre kogeneračné jednotky

Výrobné miesto: Chemosvit Energochem, Svit

Spoločnosť Chemosvit Energochem sa mimo iného zaoberá aj výrobou a rozvodom tepelnej a elektrickej energie. Elektrina sa spotrebováva buď priamo v areáli spoločnosti Chemosvit alebo slúži na poskytovanie podporných služieb mFRR+ / mFRR-. Riešenie trAId ponúka smart riadenie kogeneračných jednotiek s celkovým výkonom 2 MW a má za úlohu maximalizovať finančný efekt pri poskytovaní podporných služieb.

Investícia zo strany výrobného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

 • 2 MW