Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn: Automotive závod

Odberné miesto: Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, Námestovo

Batériové úložisko brAIn slúži na smart riadenie výroby a spotreby elektrickej energie odberného miesta. Závod Yanfeng má ročnú spotrebu elektrickej energie približne 52 GWh, 24/7 prevádzku, vlastnú fotovoltickú elektráreň a nestretáva sa s významnejšími výpadkami prúdu, ktoré by mali vplyv na plynulý chod výrobných procesov. Celá kapacita úložiska je tak vyhradená na poskytovanie regulačných služieb a čiastočne aj na riešenie mikrovýpadkov. Vďaka nášmu riešeniu závod výrazne znížil svoje náklady na energie vrátane svojej uhlíkovej stopy. Celková návratnosť úložiska sa pritom v Q2 2022 pohybovala na úrovni menej ako dva roky.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

  • 432 kWh
  • 250 kWp

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky: Textilný závod

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Závod Müller Textiles funguje 24/7, disponuje strešnou fotovoltikou a jeho ročná spotreba elektrickej energie v objeme približne 4,5 GWh je dostatočne vysoká pre inštaláciu veľkokapacitného batériového úložiska brAIn. Vďaka nepretržitej prevádzke sa brAIn dokáže priebežne nabíjať a vybíjať aj počas víkendov, čo sa premieta do rýchlejšej návratnosti zelených technológií. Tá je pri cenách elektrickej energie z Q2 2022 niekde na úrovni štyroch rokov, a to dokopy pre úložisko a fotovoltiku. Vďaka nášmu smart riešeniu (vrátane flexibility brAIn pre chladiace systémy – viď samostatná referencia) závod maximalizoval výrobu elektriny z fotovoltiky a dosiahol zníženie uhlíkovej stopy až o 89%. V druhej fáze sme pridali druhé 432 kWh kontajnerové batériové úložisko s LiFePO4 batériami novej generácie, keďže závod rozširuje svoju prevádzku vrátane novej fotovoltiky s výkonom 500 kWp.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

  • 864 kWh
  • 499 kWp

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky: Mraziarne

Odberné miesto: MRAZIARNE SERVIS, Prešov

Batériové úložisko brAIn v prešovskej spoločnosti MRAZIARNE SERVIS spol. s r.o. je naším prvým exteriérovým úložiskom s kapacitou 216 kWh. Inštalovali sme ho ako doplnok k fotovoltike s inštalovaným výkonom 400 kWp a v ďalšom kroku bude toto riešenie rozšírené aj o službu flexibilita brAIn pre mraziarenské komory a kompresory. Nakoľko sa prevádzková budova nachádza v záplavovej oblasti, úložisko sme osadili na 1,5-metrovú kovovú plošinu. Čo všetko mraziarne získali?
- preukázateľné zníženie emisií CO2,
- maximálne využitie zelenej energie,
- percentuálny podiel z celkových dosiahnutých úspor (vrátane navýšenia podielu po skončení zmluvy),
- čiastočné pokrývanie mikrovýpadkov,
- 100-percentnú toleranciu na odchýlku,
- nulové starosti s prípravou projektu, schváleniami a administratívou,
- stráženie rezervovanej kapacity,
- plány výroby a spotreby elektriny automaticky generované softvérom FUERGY.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

  • 216 kWh
  • 400 kWp