Národný futbalový štadión

flexibilita brAIn pre tepelné čerpadlá

Odberné miesto: ŠK Slovan, Bratislava

Národný futbalový štadión je jedinečná stavba premyslená do posledného detailu. Pýši sa titulom najmodernejšieho a „najzelenšieho“ štadióna v strednej Európe nakoľko až 50% spotrebovanej elektrickej energie dokáže pokryť z obnoviteľnej energie. Pre jednu z využívaných technológií – tepelné čerpadlá voda / voda s maximálnym výkonom 3 150 kW sme nasadili našu digitálnu nadstavbu – flexibilitu brAIn. Tepelné čerpadlá slúžia mimo iného aj na vyhrievanie trávnika alebo chladenie a ponúkajú veľký priestor pre reguláciu. Optimalizácia nákladov, ktorú futbalový štadión dosahuje už iba vďaka využívaniu samotných tepelných čerpadiel, sa tak rozširuje aj o úsporu emisií vďaka poskytovaniu necertifikovaných podporných služieb. 

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

  • 3 150 kW

Železiarne

flexibilita brAIn pre pec a vodnú elektráreň

Odberné miesto: Železiarne Podbrezová

Pre spoločnosť Železiarne Podbrezová sme v rámci flexibility brAIn nasadili smart riadenie oblúkovej pece a výroby malej vodnej elektrárne Jasenie, ktoré sa využívajú pri tavbe železa. Regulácia prebieha iba v rozsahu a po dobu, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvňuje samotný výrobný proces a kvalitu výsledných produktov. Výsledkom je výrazná úspora na nákladoch na energie a na produkcii emisií CO2 v procese výroby a distribúcie elektrickej energie. V prípade železiarní bolo dosiahnuté aj celkové zníženie spotreby elektrickej energie. Vzhľadom na veľký objem regulačného výkonu predstavuje finančný efekt dosahovaný s riešením FUERGY nezanedbateľnú nákladovo optimalizovanú položku. Implementácia tohto čisto softvérového riešenia trvala približne 2 týždne.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac sa o flexibilite brAIn dočítate na našom blogu.

  • 37,5 MW

Rezidenčná budova

flexibilita brAIn pre tepelné čerpadlo

Odberné miesto: Matadorka, Bratislava

Pre budovu Matadorka sme nasadili smart riadenie spotreby tepelného čerpadla. Flexibilita brAIn podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie reguluje výkon tepelného čerpadla tak, aby boli dosiahnuté čo najväčšie úspory. Regulácia prebieha iba v rámci stanovených limitov a v žiadnom prípade neovplyvňuje prevádzku čerpadla alebo komfort rezidentov. Efekt regulácie sa premieta do nižších nákladov na energie a nižšej uhlíkovej stopy budovy.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

  • 600 kW

Textilný závod

flexibilita brAIn pre chladiace systémy

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Ako doplnok k smart batériovému úložisku brAIn sme pre textilný závod Müller Textiles spustili aj smart riadenie chladiacich systémov. Softvérové riešenie flexibilita brAIn autonómne reguluje výkon chladiacich systémov podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie a dokonca je ešte efektívnejšia, ak je nasadená spolu s batériovým úložiskom. Vtedy výkon spotrebičov, a teda aj samotná spotreba energie, nie je regulovaná iba samotným softvérom, ale aj prostredníctvom nabíjania a vybíjania batérií. Výsledkom sú ešte vyššie úspory na nákladoch na elektrickú energiu a na produkcii uhlíkových emisií.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

  • 700 kW