Tepláreň

Regulátor trAId pre paroplynový cyklus a kogeneračné jednotky

Výrobné miesto: Veolia, Levice

Teplárne ponúkajú ideálny priestor pre nasadenie produktu trAId by FUERGY. Pre spoločnosť Veolia sme túto technológiu implementovali v druhej polovici roka 2021. Presnejšie ide o smart riadenie výroby elektrickej energie prostredníctvom šiestich kogeneračných jednotiek s výkonom 2 MW a paroplynového cyklu, súčasťou ktorého je plynová turbína s výkonom 40 MW a s kondenzačnou jednotkou. trAId autonómne reguluje tieto zdroje s cieľom dosiahnuť čo najlepší finančný výnos pri poskytovaní podporných služieb mFRR+ / mFRR- pričom využíva ich tolerančný rozsah v zmysle technických podmienok pre mFRR+ / mFRR-.

  • 52 MW

Chemický závod

Regulátor trAId pre kogeneračné jednotky

Výrobné miesto: Chemosvit Energochem, Svit

Spoločnosť Chemosvit Energochem sa mimo iného zaoberá aj výrobou a rozvodom tepelnej a elektrickej energie. Elektrina sa spotrebováva buď priamo v areáli spoločnosti Chemosvit alebo slúži na poskytovanie podporných služieb mFRR+ / mFRR-. Riešenie trAId ponúka smart riadenie kogeneračných jednotiek s celkovým výkonom 2 MW a má za úlohu maximalizovať finančný efekt pri poskytovaní podporných služieb.

Investícia zo strany výrobného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

  • 2 MW