Miestna distribučná sústava (MDS)

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn. Kombinácia podporných služieb a flexibility

Odberné miesto: Priemyselný park, Banská Bystrica

Ide o prvé multifunkčné úložisko brAIn a svojho času aj najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku. Má výkon 2,7 MW a kapacitu 2,916 MWh. Jeho úlohou je poskytovať certifikované aj necertifikované podporné služby. Projekt sme zrealizovali za rekordných 6 mesiacov, ročne dokáže ušetriť približne 361 ton emisií CO2e a celá investícia by sa mala vďaka nášmu riadeniu vrátiť do 3,5 roka. Úložisko brAIn je certifikované na +/- 2 MW výkonu pre poskytovanie primárnej regulácie (FCR) a komunikácia so SEPS prebieha cez náš vlastný terminál pre poskytovanie podporných služieb TASDR. Ponúka tiež regulačnú flexibilitu dodávateľovi elektrickej energie v rámci celej MDS a optimalizuje využitie fotovoltiky s výkonom 600 kilowattpeak nachádzajúcej sa v areáli. Má aj viacero špeciálnych funkcionalít, ako napríklad dynamické zapájanie jednotlivých výkonových prvkov, ktorými minimalizujeme odstávky a technické kontroly úložiska.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 2916 kWh

Centrála a predajňa obchodného reťazca

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: BILLA, Bratislava

Spoločnosť BILLA sa netají ambíciami zvyšovať energetickú efektívnosť svojich prevádzok. Modernizáciou prešla aj jej centrála s vlajkovou predajňou na Bajkalskej ulici v Bratislave. Prevádzka sa rozhodla pre naše smart batériové úložisko brAIn s kapacitou 108 kWh, ktorú vieme v budúcnosti ďalej rozšíriť. Napríklad pri doinštalovaní fotovoltického systému. Aj toto úložisko poskytuje necertifikované podporné služby, ktorými znižuje celkové náklady na energie prevádzky a zároveň podporuje stabilitu elektrickej siete. Investícia do pilotného projektu úložiska, ktoré si spoločnosť BILLA aj sama zafinancovala, by sa jej mala vrátiť do piatich rokov a ročne s ním dokáže ušetriť až 73 ton CO2e. To predstavuje zníženie uhlíkovej stopy prevádzky o približne 25%. Nielenže tak dnes dosahuje lepšie ESG skóre, ale zároveň aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a dekarbonizácii slovenskej energetiky.Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 108 kWh

Kancelárska budova

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Tower 115, Bratislava

Modernizácia budovy nemusí byť ani finančne, ani časovo náročná. Stačí zvoliť správne riešenie. Inštalácia interiérového úložiska brAIn s kapacitou 432 kWh pre Tower 115 je ukážkovým príkladom premeny staršej kancelárskej budovy bez možnosti využívania fotovoltiky na energeticky efektívnu, šetriacu náklady aj emisie. Aj v tomto prípade išlo o inštaláciu v rámci modelu Smart batériové úložisko brAIn ako služba v spolupráci s dodávateľom Slovenské elektrárne – energetické služby. Zákazník Tower 115 tak získal úložisko zadarmo bez akýchkoľvek starostí, pričom je schopný ročne ušetriť aj 400 ton emisií CO2. Úložisko sme umiestnili v suteréne budovy v miestnosti, ktorá bývala skladom. Napriek použitiu nehorľavých LiFePO4 batérií sme miestnosť vybavili aj moderným aerosólovým hasiacim prístrojom. O udržiavanie správnej teploty sa stará profesionálny chladiaci systém. 


Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

Prípadová štúdia 1,29 MB

 • 432 kWh

Obchodné centrum

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: OC Galéria, Martin

Naše prvé, čisto interiérové batériové úložisko brAIn sa nachádza v obchodnom centre Galéria v Martine. Má kapacitu 108 kWh a inštalovali sme ho opäť v spolupráci s dodávateľom Slovenské elektrárne – energetické služby v rámci konceptu Smart batériové úložisko brAIn ako služba.

OC Galéria dostala úložisko úplne zadarmo, a zároveň mu prináleží časť dosahovaných výnosov, čím si každomesačne znižuje svoje celkové náklady na energie. Úplne stačí, že jeho odber elektriny zo siete umožňuje nášmu systému s kapacitou úložiska efektívne pracovať. Okrem toho už OC Galéria nemusí nakupovať ani drahé certifikáty pôvodu elektriny zo zelených zdrojov. Úložisko brAIn sa totiž stará aj o znižovanie uhlíkovej stopy obchodného centra. Ročne vďaka nemu dokáže znížiť svoju uhlíkovú stopu až o 28%, a to aj bez fotovoltiky. Tentokrát sme využili aj zbytkové teplo z batérií, ktoré náš systém vháňa do doposiaľ nevykurovaného priestoru, zatiaľ čo studený vzduch nasáva do miestnosti s úložiskom a chladí ním batérie. Táto extra úprava zvýšila energetickú efektívnosť celého riešenia a zároveň zvýšila komfort pracovníkov OC Galéria.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 108 kWh

Automotive závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Hanon Systems Slovakia, Ilava

Pre Ilavskú spoločnosť Hanon Systems Slovakia vyrábajúcu klimatizačné zariadenia pre automobilový priemysel sme inštalovali smart batériové úložisko brAIn s celkovou kapacitou 864 kWh. Tú sme navrhli podľa diagramu spotreby a výroby energie zo strešnej fotovoltiky s inštalovaným výkonom 499,5 kWp. Inštalácia úložiska vyžadovala úpravy na mieru. Aby sme sa dostali čo najbližšie k hlavnej rozvodnej skrini bez blokovania prístupovej cesty, dve kontajnerové úložiská s kapacitou 432 kWh sme uložili na seba a prepojili špeciálnou pochôdznou plošinou s vysúvacími schodmi. 

Úložisko pomáha využívať energiu z fotovoltiky na maximum, zarába poskytovaním tzv. necertifikovaných podporných služieb a šetrí emisie CO2. Fotovoltiku na lízing a batériové úložisko brAIn na prenájom získala spoločnosť Hanon Systems Slovakia zadarmo od svojho dodávateľa Slovenské elektrárne – energetické služby v rámci konceptu Energia ako služba. Za umožnenie regulovať svoju výrobu a spotrebu energie získava Hanon Systems Slovakia dodatočný príjem z prenájmu, bezkonkurenčné podmienky dodávky elektriny a množstvo iných benefitov.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 864 kWh
 • 499,5 kWp

Automotive závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Eissmann Automotive Slovensko, Holíč

Spoločnosť Eissmann Automotive Slovensko, výrobca interiérových doplnkov pre automobilový priemysel s ročnou spotrebou elektrickej energie približne 5,5 gigawatthodín, sa rozhodla optimalizovať svoje náklady. Využila na to naše batériové úložisko brAIn financované dodávateľom energie Slovenské elektrárne - energetické služby.

Úložisko s kapacitou 432 kWh v exteriérovom prevedení generuje finančný efekt vďaka správne načasovanému nabíjaniu a vybíjaniu batérií. Časť z tohto efektu prináleží spoločnosti Eissmann vo forme ročného fixného bonusu za poskytnutie možnosti regulovať jej spotrebu energie. Výška bonusu sa po piatich rokoch zvyšuje. Správne načasovanie spotreby energie tiež predchádza vzniku emisií CO2. Vďaka nášmu riešeniu dokáže spoločnosť Eissmann ročne ušetriť približne 400 ton emisií CO2(e), ktoré si môže vykázať aj v rámci svojho ESG reportingu. Zákazník sa o nič nestará. Všetky úkony ako povolenia, žiadosti, inštalácia, riadenie, servis, či údržba úložiska sú v réžii FUERGY a dodávateľa energie. 

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 432 kWh

Závod na výrobu plastov

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Audia Plastics, Voderady

Pre medzinárodného dodávateľa termoplastických živíc, zlúčenín a vlastných formulácií pre výrobu plastov sme navrhli a inštalovali batériové riešenie brAIn s celkovou kapacitou 864 kWh. Úložisko v tomto prípade plní svoju základnú úlohu – generuje finančný efekt zo správne načasovaného nabíjania a vybíjania batérií, čo v konečnom dôsledku znižuje emisie CO2 a zabezpečuje udržateľnejšiu prevádzku závodu. V ďalšom kroku môže Audia Plastics rozšíriť batériové riešenie brAIn aj o smart reguláciu výkonu technológií v rámci služby flexibilita brAIn alebo o strešnú fotovoltiku, na ktorú ponúka výrobná hala vo Voderadoch ideálne podmienky a ktorá je všeobecne skvelým doplnkom k úložiskám brAIn.

Spoločnosť Audia Plastics, ako zákazník dodávateľa energie Slovenské elektrárne - energetické služby, získala úložisko úplne zadarmo, a to v rámci modelu Energia ako služba. Ako odmena za poskytnutie podmienok na reguláciu spotreby energie jej prináleží podiel z dosahovaného finančného efektu, ktorý sa po piatich rokoch zvyšuje.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR

 • 864 kWh

Automotive závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn

Odberné miesto: Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, Námestovo

Batériové úložisko brAIn slúži na smart riadenie výroby a spotreby elektrickej energie odberného miesta. Závod Yanfeng má ročnú spotrebu elektrickej energie približne 52 GWh, 24/7 prevádzku, vlastnú fotovoltickú elektráreň a nestretáva sa s významnejšími výpadkami prúdu, ktoré by mali vplyv na plynulý chod výrobných procesov. Celá kapacita úložiska je tak vyhradená na poskytovanie regulačných služieb a čiastočne aj na riešenie mikrovýpadkov. Vďaka nášmu riešeniu závod výrazne znížil svoje náklady na energie vrátane svojej uhlíkovej stopy. Celková návratnosť úložiska sa pritom v Q2 2022 pohybovala na úrovni menej ako dva roky.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 432 kWh
 • 250 kWp

Textilný závod

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Závod Müller Textiles funguje 24/7, disponuje strešnou fotovoltikou a jeho ročná spotreba elektrickej energie v objeme približne 4,5 GWh je dostatočne vysoká pre inštaláciu veľkokapacitného batériového úložiska brAIn. Vďaka nepretržitej prevádzke sa brAIn dokáže priebežne nabíjať a vybíjať aj počas víkendov, čo sa premieta do rýchlejšej návratnosti zelených technológií. Tá je pri cenách elektrickej energie z Q2 2022 niekde na úrovni štyroch rokov, a to dokopy pre úložisko a fotovoltiku. Vďaka nášmu smart riešeniu (vrátane flexibility brAIn pre chladiace systémy – viď samostatná referencia) závod maximalizoval výrobu elektriny z fotovoltiky a dosiahol zníženie uhlíkovej stopy až o 89%. V druhej fáze sme pridali druhé 432 kWh kontajnerové batériové úložisko s LiFePO4 batériami novej generácie, keďže závod rozširuje svoju prevádzku vrátane novej fotovoltiky s výkonom 500 kWp.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 864 kWh
 • 499 kWp

Mraziarne

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky

Odberné miesto: MRAZIARNE SERVIS, Prešov

Batériové úložisko brAIn v prešovskej spoločnosti MRAZIARNE SERVIS spol. s r.o. je naším prvým exteriérovým úložiskom s kapacitou 216 kWh. Inštalovali sme ho ako doplnok k fotovoltike s inštalovaným výkonom 400 kWp a v ďalšom kroku bude toto riešenie rozšírené aj o službu flexibilita brAIn pre mraziarenské komory a kompresory. Nakoľko sa prevádzková budova nachádza v záplavovej oblasti, úložisko sme osadili na 1,5-metrovú kovovú plošinu. Čo všetko mraziarne získali?

- preukázateľné zníženie emisií CO2,
- maximálne využitie zelenej energie,
- percentuálny podiel z celkových dosiahnutých úspor (vrátane navýšenia podielu po skončení zmluvy),
- čiastočné pokrývanie mikrovýpadkov,
- 100-percentnú toleranciu na odchýlku,
- nulové starosti s prípravou projektu, schváleniami a administratívou,
- stráženie rezervovanej kapacity,
- plány výroby a spotreby elektriny automaticky generované softvérom FUERGY.

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 216 kWh
 • 400 kWp