Energia ako služba – energia na prenájom

Ochrana životného prostredia je predmetom celospoločenskej diskusie. Potreba hľadať ekologické riešenia rastie pre takmer každú oblasť života. S ňou, pochopiteľne, rastie aj tlak na znižovanie emisií. Preto viaceré firmy hľadajú spôsoby, ako svoju uhlíkovú stopu zredukovať na maximálnu možnú mieru.

  • 01. 08. 2023
  • Autor: FUERGY

Jedným z riešení je použitie fotovoltiky alebo batériového úložiska. Panuje však presvedčenie, keďže sú to pomerne drahé technológie, že práve toto riešenie je pre viacero firiem ekonomicky nedostupné. V nasledujúcich riadkoch vás vyvedieme z omylu.

Odpoveďou na finančnú náročnosť fotovoltiky a batériového úložiska je model Energia ako služba. Vďaka nemu si môžu firmy tieto technológie zadovážiť bez investovania jediného eura a začať šetriť peniaze aj prírodu od prvého dňa.

Čo je Energia ako služba?

V zásade ide o jednoduchý model, ktorý je každému podnikateľovi dobre známy. Riešením pre finančne náročné technológie je miesto nákupu ich prenájom alebo lízing. Ako už vyplýva zo samotného názvu Energia ako služba, aj v tomto prípade ide o dodanie technológií bez potreby ich nákupu, a to vo forme prenájmu.

Podstatou tejto služby je skutočnosť, že fotovoltika aj smart batériové úložiská brAIn si dokážu na seba počas doby svojho fungovania zarobiť. A to hneď niekoľkokrát! Nepredstavujú teda len výborné ekologické riešenie, ale i spôsob, ako prepojiť investorov so zákazníkmi modelu Energia ako služba.

Investor v tomto prípade zelenú technológiu zafinancuje a je jej majiteľom, zatiaľ čo firma ako zákazník tohto modelu ju vo svojej prevádzke spokojne využíva.

Pre koho je Energia ako služba vhodná?

Energia ako služba je vhodná pre stredné a veľké firmy, resp. odberné miesta, ktoré nemajú voľné prostriedky na priamu kúpu zelených technológií, no chcú aspoň čiastočne znížiť náklady na energie a uhlíkovú stopu svojej prevádzky. Prípadne chcú, aby zelené technológie boli iba ich operatívnym nákladom.

Možnosti, ktoré má záujemca o model Energia ako služba odhalí náš počiatočný energetický audit. V rámci neho sa pozeráme na jeho dáta o spotrebe, prípadne výrobe elektrickej energie, ako aj na množstvo iných faktorov.

Princíp a výhody modelu Energia ako služba?

Ako sme v úvode spomenuli, zelené technológie si na seba vedia zarobiť. Fotovoltika si na seba zarába výrobou zelenej energie.

Riešenia FUERGY zasa poskytovaním necertifikovaných podporných služieb. Vďaka správne načasovanej výrobe a spotrebe elektrickej energie pomáhajú stabilizovať výkyvy v elektrickej sieti. Deje sa to priamo u zákazníka nabíjaním a vybíjaním smart batériového úložiska brAIn, prípadne reguláciou zdrojov a energeticky náročných technológií v rámci služby flexibilita brAIn. V oboch prípadoch je za pomoc sieti zákazník odmeňovaný. Regulácia technológií, a teda aj pomoc sieti prebieha bezemisne, čím sa užívateľ regulovanej technológie podieľa na znižovaní produkcie emisií CO2. Túto úsporu emisií si následne vie vykázať vo svojom ESG reporte na základe dát zo systému FUERGY.

V prípade, že má firma záujem posunúť svoju energetickú optimalizáciu na ešte vyšší level, vieme jej vytvoriť externé energetické oddelenie, s ktorým ušetrí aj na množstve iných poplatkov.

S Energiou ako služba firmy šetria hneď a bez nutnosti investovať čo i len euro. Všetko ostatné vyriešime my:

  • nulové starosti s riadením technológie alebo s energetickým manažmentom
  • nulové starosti s papierovaním a povoleniami
  • nulové starosti s opravami a údržbou technológií

Čo všetko môže zákazník získať ako službu?

  • Fotovoltika ako služba
  • Smart batériové úložisko brAIn ako služba
  • Regulácia technológií ako služba
  • Energetické oddelenie ako služba

We are living in the future of energy. Are you?

Neprehliadnite