Energia ako služba – možnosti financovania smart batériového úložiska brAIn

Naše úložisko brAIn môže byť pre niektoré firmy pomerne drahou technológiou. Našťastie, je tu model Smart batériové úložisko brAIn ako služba, s ktorým do tejto technológie nemusia investovať ani euro, pričom si užívajú všetky jeho výhody a šetria už od prvého dňa jeho fungovania. Model Smart batériové úložisko brAIn ako služba efektívne prepája investorov so záujemcami o úložisko na prenájom. Kto môže byť takýmto investorom?

  • 12. 09. 2023
  • Autor: FUERGY

Atraktívna návratnosť

Smart batériové úložisko brAIn je výnimočné v tom, že si na seba aktívne zarába poskytovaním necertifikovaných podporných služieb. Jeho návratnosť je tak omnoho rýchlejšia, než keby by slúžilo iba na uskladňovanie solárnych prebytkov. V prípade veľkokapacitných úložísk s kapacitou 432 kWh dnes dosahujeme návratnosť investície už od 2,4 roka, pričom životnosť batérií je až 15 rokov.

To už znie ako dobrý investičný projekt, nemyslíte?

Business model založený na tzv. success fee

Finančný model, ktorý aplikujeme v rámci všetkých FUERGY riešení je založený na success fee, teda na podiele z finančného efektu, ktorý sa nám riadením výroby a spotreby elektrickej energie u zákazníka podarilo dosiahnuť.

Finančný efekt dosahovaný úložiskom sa delí medzi všetky subjekty, ktoré v procese zohrávajú určitú úlohu:

  • zákazník – ako poskytovateľ možnosti inštalovať batériové úložisko brAIn a regulovať odber a výrobu elektrickej energie;
  • dodávateľ energie – ako zúčtovateľ finančného efektu;
  • FUERGY – ako poskytovateľ riadenia a know-how;
  • investor – ako poskytovateľ prostriedkov na nákup technológie.

Najväčší podiel z dosahovaného finančného efektu putuje investorovi. Z jednoduchého dôvodu. Investícia sa mu má splatiť v čo najkratšom čase. Aj preto nie každá firma je zároveň vhodným kandidátom na úložisko brAIn ako služba. Nedostatočný regulačný potenciál či inštalácia vyžadujúca nákladné stavebné alebo elektroinštalačné úpravy sa totiž premieta aj do pomalšej návratnosti investície.

Zákazník, dodávateľ energie a FUERGY získavajú menšinový podiel z dosiahnutého finančného efektu.

Kto môže byť investorom?

V prípade, že je firma spĺňa podmienky na prenájom smart batériového úložiska brAIn, má k dispozícii tri možnosti financovania:

  • úložisko financované spoločnosťou FUERGY – firma dostáva fixný percentuálny podiel z dosiahnutého finančného efektu. Výnos sa v každom mesiaci líši, avšak ponúka príležitosť vyšších príjmov.

  • úložisko financované dodávateľom Slovenské elektrárne - energetické služby – firma dostáva fixnú sumu odmeny za poskytnutie možnosti inštalovať úložisko brAIn, ktorá sa po piatich rokoch zvyšuje. Vo FUERGY totiž garantujeme, že do päť rokov si batériové úložisko v majetku SEES na seba zarobí. Samozrejme, môže to byť aj kratší čas. Po piatich rokoch, teda po splatení investície, sa výška odmeny pre firmu zvyšuje.

  • úložisko financované treťou stranou – batériové úložisko je zaujímavé aj pre investorov, ktorí majú záujem umiestniť svoje prostriedky do zelených technológií. Podmienky delenia finančného efektu sa v tomto prípade dohodnú individuálne.

Všetky z uvedených možností financovania dokážu firmám sprostredkovať naše smart batériové úložisko brAIn zadarmo. O tom, či je firma vhodným kandidátom na úložisko na prenájom, rozhodne až náš energetický audit. Ten vykonávame samostatne pre každé odberné miesto.

Spĺňate podmienky na inštaláciu úložiska brAIn ako služba? Dajte nám o sebe informácie a my vám pripravíme ponuku na mieru.

Čo všetko môže firma získať ako službu?

Fotovoltika ako služba
Smart batériové úložisko brAIn ako služba
Regulácia technológií ako služba
Energetické oddelenie ako služba

We are living in the future of energy. Are you?

Neprehliadnite