FUERGY - Slovenský startup meniaci fungovanie trhu s elektrinou

Faktúra za elektrinu je pre mnohých ľudí veľkou neznámou, ktorú častokrát iba mlčky zaplatia. Dokážeme vôbec ovplyvniť jej výslednú sumu? Áno, môžeme míňať menej energie – zhasínať svetlá, vyťahovať spotrebiče zo zásuvky alebo menej kúriť. Aj keď by sme vždy mali životné prostredie chrániť, v modernej domácnosti môžu byť niektoré takéto opatrenia až príliš obmedzujúce. Šetriť energiu a peniaze sa však dá aj bez toho, aby sme sa akokoľvek limitovali...

  • 02. 09. 2019
  • Autor: Eva Almasiova

Faktúra za elektrinu je pre mnohých ľudí veľkou neznámou, ktorú častokrát iba mlčky zaplatia. Dokážeme vôbec ovplyvniť jej výslednú sumu? Áno, môžeme míňať menej energie – zhasínať svetlá, vyťahovať spotrebiče zo zásuvky alebo menej kúriť. Aj keď by sme vždy mali životné prostredie chrániť, v modernej domácnosti môžu byť niektoré takéto opatrenia až príliš obmedzujúce. Šetriť energiu a peniaze sa však dá aj bez toho, aby sme sa akokoľvek limitovali.

Ako je to teda s cenou za elektrinu? Cesta elektriny od jej výroby až po konečného spotrebiteľa je dlhá a vstupuje do nej množstvo subjektov. Tento proces sa môže v jednotlivých krajinách mierne líšiť, ale základný princíp fungovania trhu s elektrinou platí všade rovnako.

Vysvetlíme si to zjednodušene na príklade energie pre domácnosti na Slovensku. Subjektom, ktorý stanovuje cenu za elektrickú energiu, jej prenos a distribúciu, je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten určí, za koľko budú elektrárne predávať vyrobenú energiu a koľko si bude účtovať prenosová sústava a distribučné spoločnosti za “transport” elektrickej energie. V tomto štádiu je cena fixná pre každého.

Kľúčom k úspechu je presné plánovanie

Do cenotvorby však nevstupuje iba ÚRSO, ale aj dodávatelia elektrickej energie. Práve od nich vám príde spomínaná faktúra. A boj o klienta môže začať. Ako je teda možné, že nám dvaja rôzni dodávatelia vedia ponúknuť energiu za rozdielne ceny, hoci ju nakupujú z rovnakých zdrojov?

Všetko je to o plánovaní. Dodávateľ zbiera historické údaje o spotrebe každého svojho spotrebiteľa, na základe ktorých si pripraví plán spotreby. Podľa tohto plánu potom objednáva množstvo energie, ktoré mu elektrárne vyrobia a prenosová sústava spolu s distribučnými spoločnosťami dopravia k jednotlivým spotrebiteľom. Energie v sieti musí byť vždy toľko, koľko je jej aktuálna potreba. Ak by jej bolo viac, došlo by k zvýšeniu frekvencie v sieti, čo by viedlo k poškodeniu elektrických zariadení a spotrebičov. Naopak, ak by jej bolo málo, nedokázala by pokryť dopyt po energii. V oboch prípadoch by došlo k výpadku elektrického prúdu.

Objednávku k výrobe energie posiela dodávateľ elektrárňam deň vopred. Platí, že čím presnejšie údaje o spotrebiteľoch dodávateľ má, tým lepšie naplánuje výrobu energie. FUERGY vyvinulo softvér poháňaný umelou inteligenciou – nazývaný “mosAIc”, ktorý nielen, že poskytuje dodávateľovi množstvo dát potrebných na presné plánovanie a manažment výroby energie, ale tiež efektívne riadi spotrebu energie daného spotrebiteľa.

Dáta, ktoré chcete zdieľať

brAIn zaznamenáva a spracováva širokú škálu historických a aktuálnych (real-time) dát a prognóz odberného miesta, v tomto prípade vašej domácnosti. Aktívne sa učí o vašej spotrebe a správaní, a preto vie, že chodíte na ôsmu do práce a deti do školy. Vie, že cez víkendy nie ste doma a v stredu večer sa celá rodina stretne až neskoro po príchode z krúžkov a pravidelných športových aktivít.

Tieto údaje nie sú dôležité iba pre dodávateľa energie. Na základe nich dokáže brAIn samostatne riadiť vaše energeticky náročné zariadenia (klimatizácia, kotol atď.) a tiež efektívne využívať batériu na pokrytie aktuálnych energetických potrieb. Batéria je nevyhnutnou súčasťou riešenia FUERGY a práve vďaka nej sa návratnosť vašej investície výrazne urýchľuje. FUERGY riešenie sa navyše rýchlo mení na zdroj príjmu a výsledná suma na vašej faktúre za energie bude nižšia ako kedykoľvek predtým, prípadne sa zmení na každomesačný preplatok.

Zaujímajú vás ďalšie výhody FUERGY riešenia? Jednou z nich je napríklad použitie batérie ako záložného zdroja pri výpadku elektriny, takže vás tma už nikdy neprekvapí a sviečky budete zapaľovať už iba pri romantickej večeri s vašou polovičkou.

V prípade, že vlastníte aj zdroj energie, akým je napríklad solárny panel, s pomocou batérie vám FUERGY umožní vyrobenú energiu uskladniť a použiť v čase, kedy panel nepracuje. Alebo čo takto nechať brAIn, aby za vás zdieľal prebytočnú energiu so susedmi, mestom alebo ju dokonca poslal vašim blízkym? Možností je viac, ako si dokážete predstaviť.

Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá prináša komplexné riešenie do oblasti energetickej optimalizácie. Naším cieľom je zefektívniť výrobu a distribúciu energie a zaručiť tak flexibilnú, stabilnú, zelenú a hlavne lacnejšiu energiu pre každého. Ako sme už v úvode článku spomenuli, trh s elektrinou je v každej krajine do určitej miery podobný. Preto je FUERGY riešenie navrhnuté tak, aby zefektívnilo výrobu a distribúciu energie nie len na Slovensku, ale aj na celom svete.

Náš blog a sociálne siete sú pre tu pre vás už aj v slovenskom jazyku. V ďalšom článku sa dočítate viac o fungovaní solárnych panelov a batérie, vďaka ktorej dokážeme zvýšiť výkon vašich obnoviteľných zdrojov energie. Sledujte nás aj naďalej!

We are living in the future of energy. Are you?

Neprehliadnite