Spaľovanie odpadu a jeho premena na energiu

Spaľovanie odpadu a jeho premena na energiu je dôležitým procesom, ktorý v mnohých vyspelých krajinách tvorí podstatnú časť výroby energie. Z hľadiska využívania obnoviteľných zdrojov tak ide o veľmi perspektívny prístup.

  • Publikované: 20. 07. 2023
  • Autor: Fuergy

Tento proces v sebe spája príjemné s užitočným – zbavíme sa odpadu a získame energiu bez vysokých emisií. Ide o výzvu, ktorú keď zvládneme, zanecháme ďalším generáciám o čosi zdravšie miesto na život. Poďme sa teda na spaľovanie odpadu a jeho energetické využitie pozrieť zbližša.

Ako prebieha spaľovanie odpadu?

Fotovoltika, vietor, voda a ostatné ekologické alternatívy ku klasickej výrobe energie z fosílnych palív sú čoraz populárnejšie. Za ďalšie kroky k udržateľnosti možno považovať elektromobily, akumulátory, ako napríklad smart batériové úložisko brAIn, alebo regulovateľné spotrebiče. V súčasnosti však čelíme narastajúcemu problému s odpadom a potrebujeme nájsť udržateľné spôsoby jeho zneškodňovania. Jedným z nich je využívanie odpadu na výrobu energie.

Proces spaľovania odpadu je podobný procesu spaľovania fosílnych palív. Odpad je zhromaždený v zariadení, ktorým je buď klasická spaľovňa, alebo zariadenie na energetické využitie odpadov. Rozdiel medzi nimi je v tom, že prvé zariadenie odpad jednoducho spáli, zatiaľ čo to druhé ho premení na energiu. Spaľovaný odpad v ňom prichádza do kontaktu s kyslíkom a uvoľní teplo. Toto teplo sa potom využije na výrobu energie vo forme pary, ktorá poháňa turbínu a generátor, čím sa produkuje elektrina.

Zdroj: freepik.com

Výhody premeny odpadu na energiu

Okrem výroby elektriny má premena odpadu na energiu aj ďalšie výhody. Prvou výhodou je zníženie objemu odpadu. Spaľovaním sa odpad zmení na popol a zvyšky, ktoré zaberajú oveľa menej miesta než pôvodný odpad. To znamená, že spaľovanie odpadu môže prispieť k znižovaniu potreby skládkovania odpadu. Skládky nielenže dokážu znečistiť podzemné a povrchové vody, pri rozpade odpadu tiež vznikajú skleníkové plyny ako metán a oxid uhličitý, ktoré nekontrolovateľne unikajú do atmosféry. Spálením odpadu predídeme týmto environmentálnym katastrofám a zároveň získame ďalej využiteľný materiál. Zvyšky spaľovania vieme vo forme škvary použiť napríklad pri stavbách, čím sa odpad využíva hneď dvakrát.

Ďalšou výhodou je možnosť zachytávať emisie skleníkových plynov s využitím správnych technológií. Tak ako pri skládkovaní, aj pri spaľovaní odpadu vznikajú skleníkové plyny ako oxid uhličitý a oxid dusičitý, o ktorých sme si povedali aj v minulom článku. Moderné spaľovne odpadu a zariadenia na energetické využitie odpadov sú však vybavené technológiami na čistenie emisií, ktoré zabraňujú unikaniu škodlivých látok do ovzdušia a minimalizujú ich negatívny vplyv na životné prostredie, a tým aj na naše zdravie.

Zdroj: freepik.com

Najlepšie riešenie? Kombinácia viacerých prístupov.

Ak je spaľovanie kombinované s recykláciou a triedením odpadu, môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky v oblasti zníženia emisií, obnovy zdrojov a ochrany životného prostredia. Kombinácia viacerých prístupov – recyklácia, kompostovanie, energetické využitie odpadu – je kľúčom k zelenšej budúcnosti našej planéty. Ostáva už iba dúfať, že čoraz viac krajín si začne brať príklad o tých, ktoré premenu odpadu na energiu pravidelne využívajú.

Vo FUERGY nám život ďalších generácií nie je ukradnutý. Preto investujeme svoje vedomosti práve do udržateľných riešení. Aj vďaka našim technológiám vie byť spaľovanie odpadov energeticky maximálne efektívne, čo je nesmierne dôležité nielen z pohľadu ekologického, ale aj ekonomického. Ak chcete pridať pomocnú ruku k dielu, prečítajte si naše články.

New dimension of energy optimization

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.