Výber batériového úložiska pre vašu firmu: Ako nájsť bezpečné a efektívne riešenie pre modernú energetiku

Energetika prechádza veľkou zmenou. Obnoviteľné zdroje energie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou našich životov a spolu s nimi rastie aj povedomie o batériových úložiskách. Tie budú v blízkej budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu nielen pri uskladňovaní solárnych prebytkov, ale aj v celom prechode na udržateľnejšiu energetiku.

 • Publikované: 16. 05. 2024
 • Autor: Fuergy

Napriek nesporným výhodám batériových úložísk však môžu byť spájané s potenciálnymi rizikami. Jedným z najvýznamnejších je riziko vznietenia, ktoré môže vzniknúť v dôsledku rôznych faktorov, od technických porúch až po nesprávne zaobchádzanie s týmito systémami.

Bezpečnosť batériových úložísk

Medializované správy o požiaroch elektrických áut či e-bicyklov môžu prirodzene vzbudzovať pochybnosti o bezpečnosti týchto dopravných prostriedkov. A keď potom príde reč na batériové úložiská, tieto správy a nedostatočná informovanosť verejnosti o ich fungovaní a bezpečnostných opatreniach, ktoré sú prijímané na minimalizáciu rizík, môžu viesť k obávam z ich používania.

Treba si však uvedomiť, že tak, ako pri elektrických autách či e-bicykloch, ani pri batériách nemôže dôjsť k samovoľnému vznieteniu. Ak si vyberiete overeného dodávateľa s batériou od certifikovaného výrobcu a budete dodržiavať jeho odporúčania, môžete spávať pokojne.

Najčastejšie využívané batérie

Ešte predtým, ako sa pozrieme na najčastejšie príčiny, kvôli ktorým môže dôjsť k vznieteniu batériového úložiska, je dobré vedieť, že na trhu existuje niekoľko typov batérií. Každá z nich má pritom iné vlastnosti, vďaka ktorým je vhodná na iný typ použitia. Medzi najčastejšie využívané batérie patria:

 • Lítium-iónové (Li-ion) – sú najpopulárnejšie v spotrebnej elektronike a elektrických vozidlách kvôli ich vysokému výkonu, dlhej životnosti a schopnosti uchovávať veľké množstvo energie v porovnaní s ich veľkosťou a hmotnosťou. Majú vysokú hustotu energie a nízky samovybíjací efekt. Technológiu nájdeme použitú aj pri stacionárnych úložiskách, no keďže môžu mať kratšiu životnosť v aplikáciách s vysokou frekvenciou nabíjania a vybíjania, sú citlivé na vysoké alebo veľmi nízke teploty a napriek vybaveniu pokročilými bezpečnostnými mechanizmami stále existuje riziko tepelného úniku, požiaru alebo explózie, používajú sa menej.
 • Lítium-železo-fosfátové (LiFePO₄ alebo LFP) – tieto batérie sú známe svojou bezpečnosťou a dlhou životnosťou. V porovnaní s lítium-iónovými batériami majú nižšiu hustotu energie, ale sú odolnejšie voči vysokej teplote a majú dlhšiu cyklovú životnosť. Sú vhodné pre aplikácie, kde je dôležitejšia bezpečnosť a životnosť než hmotnosť, ako sú napríklad stacionárne batériové úložiská.
 • Lítium-niklová kobaltovo-manganová batéria (NCM) – tento typ batérie sa používa vo väčšine hybridných vozidiel a má vyššiu hustotu energie než tradičné niklové kadmiové batérie, pričom je menej škodlivý pre životné prostredie. NCM batérie sú známe svojou dobrou odolnosťou voči pamäťovému efektu a schopnosťou pracovať pri nižších teplotách. Tieto batérie sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziká spojené s termickými prebehni. Využívajú sa aj pri niektorých typoch interiérových stacionárnych úložísk.
 • Lítium-polymérové (Li-Po) – sú podobné lítium-iónovým batériám, ale používajú polymérny elektrolyt namiesto kvapalného. To umožňuje ich ľahkosť a môžu byť vyrábané v rôznych tvaroch a veľkostiach, čo je výhodné pre prispôsobenie sa konkrétnym aplikáciám. Sú vhodné pre aplikácie, kde je potrebná flexibilita v dizajne, ako napríklad pri niektorých elektrobicykloch alebo drobných elektronických zariadeniach.

Je teda veľmi dôležité zvážiť vhodný typ batériového úložiska. Špeciálne pokiaľ ide o miesto inštalácie stacionárneho úložiska. Ak váš dodávateľ batériového úložiska zvolí nevhodný typ batérie, riskuje napríklad zhoršený výkon systému, zlyhanie úložiska či zvyšuje riziko požiaru.

V smart batériových úložiskách brAIn by FUERGY využívame certifikované TŰV batérie založené na technológii LiFePO₄.

Do všetkých interiérových prevedení batériového úložiska brAIn inštalujeme LiFePO₄ batérie od spoločnosti Pylontech, ktoré prešli aj tou najnáročnejšou protipožiarnou certifikáciou UL 9540A. To znamená, že spĺňajú prísne bezpečnostné normy a sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko vzniku požiaru alebo tepelného úniku, poskytujúc tak vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti pre všetky aplikácie, kde sú používané.

Pri exteriérových úložiskách brAIn plánujeme v blízkej budúcnosti používať aj LFP batérie od spoločnosti Huawei.

Najčastejšie príčiny vznietenia batériových úložísk

Nevhodná batéria v úložisku ale nie je jediným rizikom. Medzi najčastejšie príčiny, ktoré môžu viesť k vznieteniu batériových úložísk, patria:

 • Termický prebeh – jedna z hlavných príčin požiarov pri batériových systémoch. Dochádza k nemu, keď sa teplota batérie nekontrolovane zvyšuje, čo môže viesť k jej zlyhaniu, explózii alebo požiaru. Termický prebeh môže byť spôsobený vnútorným skratom, nadmerným nabíjaním, mechanickým poškodením alebo externým zahrievaním.
 • Elektrické poruchy – skraty, nadmerné zaťaženie alebo chyby v riadiacom softvéri môžu spôsobiť prehriatie a v konečnom dôsledku požiar.
 • Mechanické poškodenie – môže byť spôsobené nevhodnou manipuláciou, prepravou alebo externým vplyvom, čo môže viesť k vnútornému skratu a zlyhaniu batérie.
 • Chyby pri nabíjaní alebo vybíjaní – nesprávne nastavené nabíjacie parametre a nabíjačky môžu spôsobiť prehriatie alebo nadmerné vybíjanie batérií, čo zvyšuje riziko požiaru.
 • Nedostatočné chladenie alebo vetranie – vysoká teplota okolia alebo nedostatočné odvádzanie tepla z batériového systému môže viesť k prehriatiu a termickému prebehu, čo môže vyústiť až do požiaru.
 • Výrobné vady – aj napriek pokročilým kontrolám kvality môžu niektoré batérie obsahovať výrobné vady, ktoré môžu viesť k ich zlyhaniu a potenciálnemu požiaru.
 • Starnutie batérií – s postupným starnutím batérií sa zvyšuje pravdepodobnosť ich zlyhania kvôli akumulácii mikroskopických poškodení a degradácii materiálov.

Pre bezpečné využívanie batériových úložísk je kľúčové včas odhaliť kritické faktory, ktoré vedú k zvýšeniu rizika požiaru a pochopiť, ako ich možno monitorovať a minimalizovať. Našťastie, s modernými riešeniami, ako je brAIn by FUERGY, sa riziko požiaru batériového úložiska významne minimalizuje.

Technológia brAIn od FUERGY a jej bezpečnostné aspekty

Zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti batériových úložísk si vyžaduje tiež komplexný prístup, ktorý zahŕňa profesionálnu inštaláciu, kvalitné komponenty, pokročilé technológie a dôslednú údržbu. Vo FUERGY týmto výzvam rozumieme a dokážeme poskytnúť nielen efektívne, ale aj bezpečné riešenie.

Bezpečnosť a spoľahlivosť smart batériových úložísk brAIn zabezpečujú:

 • Profesionálna inštalácia: Naši kvalifikovaní odborníci zabezpečia správne umiestnenie a pripojenie komponentov a po inštalácii vykonávajú testy na overenie funkčnosti. To zahŕňa simuláciu rôznych scenárov, aby sa zistilo, či úložisko správne reaguje.
 • Bezpečný typ batérií: Naše brAIn systémy využívajú výhradne batérie s certifikáciou TÜV a technológiou LiFePO₄, ktoré ponúkajú optimálne technické špecifikácie, sú maximálne bezpečné z pohľadu horľavosti a minimalizujú riziko ohrozenia života.
 • Battery Management System (BMS): Automatické riadenie nabíjania a vybíjania batérie: Systém automaticky reguluje nabíjanie a vybíjanie batérií podľa aktuálnej potreby, monitoruje ich stav, teplotu, napätie a prúd, čím zabraňuje akýmkoľvek extrémnym stavom, ktoré by mohli viesť k prehrievaniu alebo poškodeniu batérií. Monitoruje tiež stav jednotlivých článkov a v prípade poruchy niektorého z nich poškodený článok odpojí od nabíjania.
 • Energy Management System (EMS): Optimalizácia celkovej spotreby a výroby energie: Systém reguluje, ako sa energia používa a distribuuje, s cieľom zlepšiť energetickú efektivitu a znížiť náklady na energiu. EMS často integruje údaje z BMS, ktoré využíva na rozhodovanie o tom, kedy a ako využívať uloženú energiu na dosiahnutie optimálnej efektivity a nákladov.
 • Schopnosť predvídať a eliminovať technické problémy: brAIn využíva pokročilé predikčné mechanizmy a strojové učenie na identifikáciu a predchádzanie potenciálnym technickým problémom ešte predtým, ako by mohli nastať. Tento systém je schopný predvídať možné zlyhania alebo problémy s batériami a automaticky prispôsobovať prevádzkové parametre tak, aby sa tieto problémy eliminovali. Týmto spôsobom brAIn znižuje pravdepodobnosť vzniku technických chýb, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť úložiska.
 • Elektronická požiarna signalizácia (EPS systém): Tento bezpečnostný systém je navrhnutý tak, aby okamžite detegoval a signalizoval prítomnosť dymu alebo nadmerné zvýšenie teploty v okolí batériových úložísk. EPS je vybavený pokročilými detektormi, ktoré monitorujú potenciálne hrozby 24/7 a aktivujú vizuálne a zvukové alarmy pre okamžitú reakciu. Proces hasenia je z hľadiska nežiaduceho spustenia podmienený aktiváciou minimálne dvoch detektorov, ideálne detekujúcich rozličné javy, napr. dym a teplota.
 • Hasiaci systém: Väčšina smart batériových úložísk brAIn by FUERGY je vybavená aerosólovým hasiacim systémom FirePro, ktorý je schopný prípadný požiar batérie uhasiť alebo ho udržať pod kontrolou do príchodu hasičov (až po dobu 50 minút). Výhodou aerosólového hasiaceho systému je napríklad to, že nie je toxický, nezaťažuje životné prostredie a má nulový potenciál globálneho otepľovania (PGO, často tiež GWP z angl. global warming potential).

Žiadne starosti s údržbou a servisom

Bezpečnosť a dlhodobá funkčnosť úložísk brAIn je pre nás prioritou. FUERGY je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá poskytuje kompletné energeticko-technologické služby šité na mieru individuálnym potrebám zákazníkov. Okrem plne automatizovanej batériovej technológie zabezpečuje aj pravidelný servis a údržbu.

O naše úložiská brAIn sa staráme počas celého ich životného cyklu. To zahŕňa online monitoring a diagnostiku 24 hodín denne, 7 dní v týždni a pravidelné kontroly. Tento servis je kľúčový pre zachovanie bezpečnosti a dlhodobej funkčnosti úložiska​​.

Tip: Našej technológii dôverujú veľké ekologicky zmýšľajúce spoločnosti. Pozrite si niektoré z našich realizovaných projektov.

Stavte na istotu

Naše batériové úložiská brAIn predstavujú špičku v oblasti bezpečnosti batériových systémov. Vďaka inovatívnym riešeniam a prísnemu monitoringu poskytujeme nielen efektívne, ale aj bezpečné riešenie.

Máte ešte nejaké pochybnosti ohľadom bezpečnosti batériových úložísk? Kontaktujte nás a my vás presvedčíme, že systémy brAIn predstavujú jedno z najbezpečnejších riešení na trhu.

New dimension of energy optimization

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.