FUERGY je novou autorizovanou spoločnosťou pre certifikáciu podporných služieb

Je tu ďalšia novinka v podaní FUERGY. Stali sme sa jednou z piatich autorizovaných spoločností na Slovensku, ktoré sú oprávnené vykonávať certifikačné merania pre záujemcov o poskytovanie podporných služieb.

 • Publikované: 11. 01. 2024
 • Autor: Fuergy

Čo to znamená? Naše smart batériové úložisko brAIn dokážeme dodať ako ešte komplexnejšie all-in-one riešenie, ktoré je vhodné nielen na necertifikované podporné služby, ale už aj na tie certifikované.

Smart batériové úložiská, akým je aj brAIn by FUERGY, dokážu oveľa viac, než len uskladňovať nočný prúd alebo prebytkovú solárnu energiu, ktorú produkuje fotovoltika. Ich úlohou je najmä pomáhať sieti vysporiadať sa s prebytkami a nedostatkami elektrickej energie a poskytovať tzv. podporné služby. Za tie sú následne aj finančne odmeňované.

Čo sú podporné služby?

Podporné služby (skrátene PpS) sú systémové služby nakupované prevádzkovateľom prenosovej sústavy SR (SEPS) s cieľom udržiavať kvalitu dodávky elektriny a zaisťovať spoľahlivosť prevádzky elektrizačnej sústavy. Bez udržiavania sústavy v rovnováhe by hrozili výpadky dodávky elektriny, obmedzenie prevádzky výrobných zdrojov a v najhoršom prípade aj celková systémová porucha, alebo inými slovami blackout.

Výsledkom aktivácie podporných služieb je dodávka regulačnej energie, ktorá môže byť kladná alebo záporná. Podľa toho, či je aktuálne elektriny v sústave prebytok alebo nedostatok. Takéto podporné služby musia byť certifikované spoločnosťou SEPS.

Podľa rýchlosti potrebnej na aktiváciu zariadenia poskytujúceho regulačnú energiu delíme podporné služby na:

 • primárne, inak nazývané aj Frequency Control Reserve (skrátene FCR), s aktiváciou do 30 sekúnd,

 • sekundárne, inak nazývané aj automatic Frequency Restoration Reserve (skrátene aFRR) s aktiváciou do 300 sekúnd a

 • terciárne, inak nazývané aj manual Frequency Restoration Reserve (skrátene mFRR) s aktiváciou do 750 sekúnd.

Sekundárne a terciárne PpS môžu ponúkať kladnú a/alebo zápornú regulačnú elektrinu.

Certifikované verzus necertifikované podporné služby

Ešte donedávna sme naše riešenia využívali iba na poskytovanie necertifikovaných podporných služieb. V takom prípade regulujeme odber elektrickej energie priamo u zákazníka za jeho smart metrom bez zmluvného zaviazania sa k disponibilite na dodávku regulačnej elektriny.

Ako nástroj, ktorý poskytuje necertifikované podporné služby, nemusí takéto riešenie spĺňať technické a obchodné podmienky, ktoré upravuje prevádzkový poriadok SEPS.

Okrem toho:

 • Naše riešenia poskytujú regulačnú energiu za finančnú odmenu iba v čase, keď je to technicky možné a pre zákazníka finančne výhodné.

 • Poskytovanie regulačnej energie prebieha u zákzníka nabíjaním alebo vybíjaním batérií brAIn, alebo znižovaním či zvyšovaním výkonu energeticky náročných technológií, nazývaných aj flexibilita brAIn.

 • Regulácia prebieha v smere protiodchýlky a zúčtováva ju dodávateľ elektrickej energie.

Dnes už však vieme využívať naše riešenia aj na poskytovanie certifikovaných podporných služieb, v rámci ktorých sa zaväzujeme k disponibilite. Počas nej musíme byť schopní poskytovať regulačnú energiu. Za poskytnutú regulačnú energiu, ako aj za disponibilitu v čase, keď regulačnú energiu neposkytujeme, získavame finančnú odmenu. Avšak v prípade neschopnosti dodržať zmluvne dohodnutú disponibilitu, dochádza k udeleniu pokuty.

A nielenže vieme tieto služby cez naše riešenia dodávať, ale ešte pred ich samotným spustením sme schopní aj oficiálne overiť a certifikovať zariadenia, ktoré sú technologicky spôsobilé ich poskytovania. A to pre všetky typy PpS.

Ako prebieha nákup podporných služieb?

Nákup podporných služieb má svoje pravidlá. Riadi sa konkrétnymi technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom. V skratke to znamená, že SEPS nakupuje regulačnú elektrinu od poskytovateľov PpS.

Samotný nákup sa vyznačuje otvorenosťou, transparentnosťou a nediskriminačnosťou na základe ustanovení prevádzkového poriadku. Realizuje sa výberové konanie v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny.

Garancia plnenia podmienok poskytovania PpS musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • Každé zariadenie poskytujúce PpS má na predmetnú podpornú službu certifikát.

 • Certifikáty sú vydané na základe realizovaných certifikačných meraní organizáciami, fyzickými alebo právnickými osobami na základe rozhodnutia o udelení autorizácie.

 • Podmienky udelenia autorizácie certifikátorovi sú upravené technickými podmienkami.

Batériové úložiská – novinka v oblasti PpS

Doteraz ponúkali PpS primárne fosílne zdroje, prípadne vodné elektrárne, ktorých máme na Slovensku pomerne dosť.

V oblasti poskytovania certifikovaných PpS po novom vstupujú do hry aj batériové úložiská. Tie sú na rozdiel od tradičných poskytovateľov PpS schopné dodať regulačnú elektrinu bezemisne, rýchlejšie a omnoho flexibilnejšie. Je možné ich inštalovať bez problémov a prakticky všade. Ako technológia schopná poskytovať všetky typy PpS sa úložiská stávajú jednou z kľúčových technológií potrebných na zelenú transformáciu.

Bez certifikácie to nejde

Ako už bolo spomenuté, garancia plnenia podmienok poskytovania PpS musí spĺňať náročné kritériá. Certifikačné merania preto môžu vykonávať len odborní garanti s platným Osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení. Dnes už tieto služby dokážeme zastrešiť už aj my vo FUERGY, keďže sme súčasťou Zoznamu držiteľov autorizácie na vykonávanie certifikácií PpS.

Po vlastnom ASDR termináli tak ďalej rozširujeme svoje možnosti a schopnosti, aby sme dokázali našim zákazníkom ponúkať ešte komplexnejšie riešenia na kľúč, navrhnuté presne podľa ich potrieb a možností.

Získanie tejto autorizácie je dôkazom nášho neustáleho úsilia inovovať energetiku a zlepšovať energetické služby. Zároveň veríme, že do celého odvetvia energetiky dokážeme priniesť vyššiu úroveň dôveryhodnosti, transparentnosti a kvality. Buďte pri tom s nami a sledujte nás aj naďalej.

New dimension of energy optimization

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.