Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Fotovoltika

Fotovoltika je technológia, ktorá umožňuje priamu premenu slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov. Táto technológia je kľúčová pre prechod k udržateľnej a obnoviteľnej energetike. Správne označenie pre túto technológiu je odvodené od jednotky elektrického napätia, volt, čo v slovenčine nadobúda podobu „voltický“. Fotovoltika je teda dôležitou súčasťou moderných riešení na výrobu čistej energie, čím pomáha znižovať závislosť na fosílnych palivách a prispieva k ochrane životného prostredia.