Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Fotovoltika

Je technológia, ktorá umožňuje priamu premenu slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov. Je dôležitou súčasťou prechodu k udržateľnej a obnoviteľnej energetike. Správne označenie pre túto technológiu je fotovoltika, ktoré vzniklo odvodením od jednotky elektrického napätia volt, ktoré má v slovenčine podobu voltický.“