Slovník pojmov z energetiky

Agregátor flexibility

Agregátor flexibility je fyzická alebo právnická osoba, ktorá združuje, riadi a zastupuje viaceré odberné alebo odovzdávacie miesta na trhu s elektrinou. Agregátori flexibility optimalizujú spotrebu a výrobu elektriny svojich zákazníkov tak, aby mohli efektívne reagovať na požiadavky trhu a prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy. 

Tieto subjekty pomáhajú vyrovnávať výkyvy v dopyte a ponuke energie, čo vedie k zvýšenej efektivite a zníženiu nákladov na energiu pre všetkých zúčastnených. Agregátori flexibility zohrávajú dôležitú úlohu v prechode na udržateľnú energetiku s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie

Alternátor

Alternátor je zariadenie, ktoré premieňa mechanickú energiu na elektrickú energiu vo forme striedavého prúdu (AC). Tento proces premeny je kľúčový v rôznych aplikáciách, ako sú automobilové systémy, elektrické generátory a obnoviteľné zdroje energie.

Alternátory sú široko používané v automobilovom priemysle na nabíjanie batérií a napájanie elektrických systémov vozidiel, ako aj v elektrárňach na výrobu elektrickej energie.