Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Uhlíková neutralita

Znamená rovnováhu medzi emisiami uhlíka a jeho absorpciou z atmosféry v záchytných zariadeniach. Jednoducho povedané, ide množstvo skleníkových plynov, ktoré vypúšťame do ovzdušia v dôsledku našich činností. Je vyvážené tým, čo dokážeme odstrániť alebo kompenzovať.