Slovník pojmov z energetiky

Flexibilita (demand side response)

Flexibilita (Demand Side Response) je schopnosť zvyšovať alebo znižovať výkon prevádzkovaných technológií a zdrojov energie, alebo posúvať spotrebu elektriny odberného miesta prostredníctvom batériového úložiska v reálnom čase. Cieľom tejto flexibility je znížiť záťaž na prenosovú sústavu. Pomáha vyrovnávať špičky (peak shaving) a presúvať záťaž (load shifting), čo predstavuje dodatočný príjem pre odberné miesta z poskytovania necertifikovaných podporných služieb.

Flexibilita hrá kľúčovú úlohu pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie. Umožňuje efektívne riadenie spotreby a výroby elektrickej energie, čím prispieva k stabilite a udržateľnosti energetickej sústavy.

Fosílne palivá

Fosílne palivá sú prírodné zdroje energie, ktoré vznikli rozkladom rastlinných a živočíšnych zvyškov počas miliónov rokov pod zemským povrchom. Medzi najbežnejšie fosílne palivá patria uhlie, ropa a zemný plyn. Tieto palivá sa využívajú na výrobu elektriny, tepla a pohonných látok pre dopravu.

Fosílne palivá sú hlavným zdrojom energie pre mnohé priemyselné odvetvia, avšak ich spaľovanie vedie k emisii skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý (CO2), čo prispieva k globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Okrem toho, ťažba a spracovanie fosílnych palív môže mať negatívne dopady na životné prostredie, vrátane znečistenia vody a pôdy.

Fotovoltika

Fotovoltika je technológia, ktorá umožňuje priamu premenu slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov. Táto technológia je kľúčová pre prechod k udržateľnej a obnoviteľnej energetike. Správne označenie pre túto technológiu je odvodené od jednotky elektrického napätia, volt, čo v slovenčine nadobúda podobu „voltický“. Fotovoltika je teda dôležitou súčasťou moderných riešení na výrobu čistej energie, čím pomáha znižovať závislosť na fosílnych palivách a prispieva k ochrane životného prostredia.