Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Jalový výkon

Vzniká v odberných miestach, ktoré majú v prevádzkach vo väčšej miere zastúpené spotrebiče s indukčným charakterom odberu (elektromotory, transformátorové zváračky a i.) a dochádza tak k fázovému posunu medzi napätím a prúdom. Vektory napätia predbiehajú vektory prúdu. Veľkosť tohto posunu vyjadruje takzvaný účinník. Účinník vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste. V ideálnom prípade sa hodnota účinníka rovná jednotke. Vtedy „tečie“ iba činná energia a žiadna jalová energia. Pokiaľ je hodnota účinníka nižšia ako jeden, tečie cez odberné miesto odberateľa a distribučnú sústavu aj jalová energia, ktorá nekoná prácu. Zbytočne tak prúdovo zaťažuje elektrické rozvody a vodiče. Uplatneniu tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka je možné predísť inštaláciou kompenzačného zariadenia.
ZDROJ: https://www.zsdis.sk