Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Zdroj neprerušovaného napájania (UPS)

(z angl. uninterruptible power supply), zabezpečuje bezpečnosť a prevádzku kritických počítačových systémov, IT a iných elektronických zariadení počas prepätia a výpadkov elektrického prúdu. UPS poskytuje okamžité záložné napájanie z batérií, keď tok energie klesne na nedostatočné napätie alebo sa zastaví.
ZDROJ: https://www.elektroprumysl.cz

Zálohový menič

Zálohový menič je elektronické zariadenie, ktoré premieňa jednosmerný prúd (DC) z batérií na striedavý prúd (AC), ktorý sa používa na napájanie elektrických zariadení počas výpadkov elektrickej energie. Tento menič je kľúčovou súčasťou systémov neprerušovaného napájania (UPS) a záložných energetických systémov.

Zálohové meniče sú nevyhnutné pre systémy, kde je kritická nepretržitá prevádzka, ako sú servery, dátové centrá, zdravotnícke zariadenia a ďalšie dôležité infraštruktúry.

Záložný zdroj energie

Zabezpečuje prívod elektrickej energie v prípade výpadku hlavného zdroja elektrickej energie. Záložným zdrojom môže byť napríklad batériový systém UPS, ktorý sa vyznačuje rýchlym nábehom avšak iba po obmedzenú dobu. Ďalším typom je elektrocentrála alebo dieselagregát, ktorého základom je synchrónny generátor a dieselový spaľovací motor a ktorý dokáže fungovať počas neobmedzenej doby, avšak nábeh výroby elektrickej energie možno počítať rádovo v minútach.

Záporná cena elektrickej energie

Záporná cena elektrickej energie je situácia na trhu s elektrickou energiou, keď producenti platia odberateľom za odber elektriny namiesto toho, aby za ňu odberatelia platili. Tento jav nastáva, keď je ponuka elektriny výrazne vyššia ako dopyt, čo spôsobuje prebytok energie v elektrickej sieti.

Zúčtovacia cena odchýlky

Je vyššia ako cena samotnej regulačnej energie. Príjmy z odchýlok odovzdáva zúčtovateľ odchýlok (OKTE) prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (SEPS) na úhradu regulačnej energie. Ten musí zaplatiť náklady na aktivovanú regulačnú energiu, ale aj za rezervovanú kapacitu regulačnej energie. V prípade nízkej ceny odchýlky upravuje konečnú limitnú cenu regulačný úrad pre energetiku.
ZDROJ: https://www.informacni-portal.cz