Slovník pojmov z energetiky

Virtuálna batéria

Virtuálna batéria je inovatívne riešenie v energetike, ktoré umožňuje ukladanie a riadenie energie bez potreby fyzického batériového úložiska. Využíva pokročilé softvérové platformy a algoritmy na optimalizáciu spotreby a výroby energie, pričom efektívne riadi a distribuuje energiu v rámci energetickej siete. Tento koncept dokáže integrovať energiu z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne a veterné elektrárne, a ukladať ju priamo v elektrickej sieti.

Virtuálna batéria pomáha znižovať náklady na energiu a zvyšovať energetickú účinnosť pomocou pokročilých algoritmov a predikčných modelov, ktoré riadia spotrebu energie tak, aby bola čo najefektívnejšia. Okrem toho prispieva k stabilite elektrickej siete tým, že vyrovnáva výkyvy v spotrebe a výrobe energie, ukladajúc prebytočnú energiu počas nízkeho dopytu a uvoľňujúc ju počas špičiek.

Používatelia virtuálnej batérie môžu tiež získať finančné odmeny za poskytovanie regulačných služieb, ktoré prispievajú k stabilizácii siete. Toto riešenie je ideálne pre firmy a domácnosti, ktoré chcú efektívne riadiť svoju spotrebu energie a zároveň prispieť k udržateľnosti a stabilite elektrickej siete.

Vodná energia

Vodná energia je využívanie vodných tokov na výrobu elektrickej energie. Keďže voda sa cyklicky obnovuje v prírodnom procese, ako je napríklad dážď a odtok vody z riek a jazier, je považovaná za obnoviteľnú formu energie. Vodná energia je jedným z najčistejších a najudržateľnejších zdrojov energie, ktorý prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a podpore ekologickej stability.