Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Virtuálna batéria

Virtuálna batéria je inovatívne riešenie v energetike, ktoré umožňuje ukladanie a riadenie energie bez potreby fyzického batériového úložiska. Využíva pokročilé softvérové platformy a algoritmy na optimalizáciu spotreby a výroby energie, pričom efektívne riadi a distribuuje energiu v rámci energetickej siete. Tento koncept dokáže integrovať energiu z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne a veterné elektrárne, a ukladať ju priamo v elektrickej sieti.

Virtuálna batéria pomáha znižovať náklady na energiu a zvyšovať energetickú účinnosť pomocou pokročilých algoritmov a predikčných modelov, ktoré riadia spotrebu energie tak, aby bola čo najefektívnejšia. Okrem toho prispieva k stabilite elektrickej siete tým, že vyrovnáva výkyvy v spotrebe a výrobe energie, ukladajúc prebytočnú energiu počas nízkeho dopytu a uvoľňujúc ju počas špičiek.

Používatelia virtuálnej batérie môžu tiež získať finančné odmeny za poskytovanie regulačných služieb, ktoré prispievajú k stabilizácii siete. Toto riešenie je ideálne pre firmy a domácnosti, ktoré chcú efektívne riadiť svoju spotrebu energie a zároveň prispieť k udržateľnosti a stabilite elektrickej siete.

Vodná energia

Ide o využívanie vodných tokov na výrobu elektrickej energie. Keďže voda sa cyklicky obnovuje v prírodnom procese, napríklad dažďom a odtokom vody z riek a jazier, je považovaná za obnoviteľnú formu energie.