Slovník pojmov z energetiky

Battery management system (BMS)

Je zariadenie, ktoré monitoruje a riadi zapojené batérie. Jeho úlohou je zabezpečiť optimálne nabíjanie a vybíjanie batérií, čím ich chráni pred prebitím a podbitím a zvyšuje ich životnosť. Slúži aj na sledovanie teploty batérií, čím zabraňuje ich prehriatiu alebo podchladeniu.
ZDROJ: https://www.vsds.sk

Batériové úložisko

Batériové úložisko, často označované aj ako veľkokapacitné batériové úložisko, akumulátorové úložisko alebo batériový energetický úložný systém (BESS), je zariadenie, ktoré slúži na uskladňovanie elektrickej energie vyprodukovanej napríklad aj z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely. Uskladnená energia sa následne môže využiť v čase, keď obnoviteľné zdroje elektrinu nevyrábajú. Pri solárnej energii je to napríklad v ranných alebo večerných hodinách.

Pokročilým typom batériového úložiska je smart batériové úložisko. Takéto úložisko je vybavené pokročilou technológiou na správu a optimalizáciu jeho výkonu a efektivity. Tieto systémy obsahujú inteligentné softvérové platformy na riadenie nabíjania a vybíjania batérií na základe aktuálnej potreby energie, cien energie alebo stavu elektrickej siete.

Bilančná skupina

Bilančná skupina je organizovaná skupina odberateľov, výrobcov a ďalších účastníkov trhu s elektrinou, ktorú spravuje jeden subjekt zúčtovania. Cieľom bilančnej skupiny je optimalizácia spotreby a výroby elektrickej energie, ako aj minimalizácia odchýlok medzi plánovanou a skutočnou dodávkou alebo spotrebou elektriny. Subjekt zúčtovania zodpovedá za vyrovnanie týchto odchýlok a finančne ich zúčtovanie v rámci skupiny.