Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Battery management system (BMS)

Je zariadenie, ktoré monitoruje a riadi zapojené batérie. Jeho úlohou je zabezpečiť optimálne nabíjanie a vybíjanie batérií, čím ich chráni pred prebitím a podbitím a zvyšuje ich životnosť. Slúži aj na sledovanie teploty batérií, čím zabraňuje ich prehriatiu alebo podchladeniu.
ZDROJ: https://www.vsds.sk

Batériové úložisko

Batériové úložisko, často označované aj ako veľkokapacitné batériové úložisko, akumulátorové úložisko alebo batériový energetický úložný systém (BESS), je zariadenie, ktoré slúži na uskladňovanie elektrickej energie vyprodukovanej napríklad aj z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely. Uskladnená energia sa následne môže využiť v čase, keď obnoviteľné zdroje elektrinu nevyrábajú. Pri solárnej energii je to napríklad v ranných alebo večerných hodinách.

Pokročilým typom batériového úložiska je smart batériové úložisko. Takéto úložisko je vybavené pokročilou technológiou na správu a optimalizáciu jeho výkonu a efektivity. Tieto systémy obsahujú inteligentné softvérové platformy na riadenie nabíjania a vybíjania batérií na základe aktuálnej potreby energie, cien energie alebo stavu elektrickej siete.

Bilančná skupina

Je skupina odberných miest a odovzdávacích (výrobných) miest, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania, napríklad dodávateľ elektrickej energie.
ZDROJ: https://www.okte.sk