alternátor

je elektrický stroj alebo inými slovami generátor, ktorý využitím točivého magnetického poľa mení mechanickú energiu na elektrickú. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu a napätia.
ZDROJ: https://www.javys.sk