záložný zdroj energie

zabezpečuje prívod elektrickej energie v prípade výpadku hlavného zdroja elektrickej energie. Záložným zdrojom môže byť napríklad batériový systém UPS, ktorý sa vyznačuje rýchlym nábehom avšak iba po obmedzenú dobu. Ďalším typom je elektrocentrála alebo dieselagregát, ktorého základom je synchrónny generátor a dieselový spaľovací motor a ktorý dokáže fungovať počas neobmedzenej doby, avšak nábeh výroby elektrickej energie možno počítať rádovo v minútach.