vodná energia

ide o využívanie vodných tokov na výrobu elektrickej energie. Keďže voda sa cyklicky obnovuje v prírodnom procese, napríklad dažďom a odtokom vody z riek a jazier, je považovaná za obnoviteľnú formu energie.