skleníkové plyny

ide o plyny, ktoré absorbujú teplo v atmosfére a vytvárajú tak “skleníkový efekt“. Môžu sa vyskytovať prirodzene, avšak vytvárajú sa aj ľudskou činnosťou. Práve tá je príčinou zvýšenia objemu skleníkových plynov, a to predovšetkým vďaka výrobe a spaľovaniu fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a zemný plyn.