zúčtovacia cena odchýlky

je vyššia ako cena samotnej regulačnej energie. Príjmy z odchýlok odovzdáva zúčtovateľ odchýlok (OKTE) prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (SEPS) na úhradu regulačnej energie. Ten musí zaplatiť náklady na aktivovanú regulačnú energiu, ale aj za rezervovanú kapacitu regulačnej energie. V prípade nízkej ceny odchýlky upravuje konečnú limitnú cenu regulačný úrad pre energetiku.
ZDROJ: https://www.informacni-portal.cz