diagram spotreby elektrickej energie

údaje o spotrebe elektrickej energie odberného miesta. Spotreba elektrickej energie sa zaznamenáva v 15-minútových intervaloch. Tieto údaje poskytuje odberateľom na požiadanie dodávateľ elektriny. V niektorých prípadoch majú odberatelia prístup k diagramu spotreby elektrickej energie online na webovej stránke svojho dodávateľa energie.