prahové meranie

meranie prostredníctvom inteligentného elektromera, tzv. smartmetra, ktorý meria a automaticky odosiela namerané údaje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ide o certifikované meradlo vo vlastníctve distribučnej sústavy, ktoré slúži na fakturačné účely.