Výber batériového úložiska pre vašu firmu: Odborná inštalácia a riadenie

Odborná inštalácia a riadenie batériových úložísk, ako aj pravidelný servis a údržba, sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti, optimalizácie výkonu a maximálnej ekonomickej návratnosti investície. Prečítajte si, prečo je dôležité zveriť tieto úkony profesionálom a ako zabezpečiť, aby vaše batériové úložisko fungovalo optimálne a spoľahlivo.

 • Publikované: 18. 06. 2024
 • Autor: Fuergy

V predchádzajúcich článkoch seriálu Výber batériového úložiska pre vašu firmu sme sa venovali určeniu očakávaní, určeniu optimálnej kapacity a bezpečnosti batériových úložísk. Dnes sa zameriame na inštaláciu a riadenie, ako aj servis a údržbu týchto zariadení.

Vyberte si profesionálov

Odborná inštalácia batériového úložiska je kľúčová pre zabezpečenie bezpečnosti, optimalizáciu výkonu a dodržanie technických a legislatívnych požiadaviek. Je preto dôležité, aby mala firma, ktorú si na inštaláciu úložiska vyberiete, kvalifikovaných a skúsených technikov, ktorí nielenže minimalizujú riziko nehôd, ale aj zabezpečia, že systém bude fungovať efektívne a ekonomicky výhodne.

Pri výbere firmy na inštaláciu batériového úložiska je dôležité venovať pozornosť niekoľkým kľúčovým faktorom, ktoré svedčia o jej profesionalite a odbornosti.

Profesionálna firma:

 • disponuje certifikátmi a licenciami, ktoré dokazujú jej kvalifikáciu a splnenie všetkých technických a legislatívnych požiadaviek,
 • transparentné portfólio úspešne dokončených projektov a pozitívne hodnotenia,
 • má spoľahlivých odborníkov, ktorí poskytujú podrobné konzultácie, vypracujú individuálny plán na základe špecifických potrieb zákazníka a ponúkajú dlhodobú podporu po inštalácii,
 • pracuje s najmodernejšími technológiami a certifikovanými komponentmi, čo zaručuje maximálnu efektivitu a bezpečnosť úložiska,
 • ideálne ponúka komplexné služby – od návrhu a inštalácie až po monitoring, servis a údržbu.

Keď zákazník nájde firmu, ktorá spĺňa tieto kritériá, môže si byť istý, že inštalácia batériového úložiska bude vykonaná na najvyššej úrovni a jeho investícia nevyjde nazmar.

FUERGY je jediná full-servisová energeticko-technologická spoločnosť na Slovensku. To znamená, že ak sa rozhodnete zaobstarať si batériové úložisko od nás, zabezpečíme celý proces implementácie od energetickej analýzy cez inštaláciu, riadenie úložiska až po jeho servis a údržbu.

Inštalácia batériového úložiska

Inštalácia batériového úložiska je komplexný proces, ktorý zahŕňa niekoľko krokov:

1. Získanie povolení: Pred samotnou inštaláciou zariadenia je potrebné získať všetky potrebné povolenia od príslušných distribučných spoločností a regulačných orgánov. Tento krok zahŕňa podanie žiadostí, prípravu technickej dokumentácie a splnenie administratívnych požiadaviek.

FUERGY ponúka inštaláciu batériového úložiska aj ako službu. To znamená, že o všetky administratívne úkony sa postaráme my v spolupráci s dodávateľom energie.

2. Príprava miesta inštalácie: Kvalifikovaní technici odborne preskúmajú miesto inštalácie. Pokiaľ ide o interiérovú inštaláciu, overia kapacitu rozvodne na pripojenie batériového úložiska a zabezpečia, aby bol priestor dostatočne vetraný. Príprava miesta inštalácie môže zahŕňať aj stavebné a inžinierske práce, ako napríklad úpravy elektroinštalácie či zmenu účelu stavby.

Napríklad v prípade inštalácie batériového úložiska v administratívnej budove Tower 115 sa robila zmena účelu stavby z trafokobky na batériové úložisko. Inštalácia zariadenia na Národnom futbalovom štadióne si zase vyžiadala spevnenie podlahy.

V prípade exteriérovej inštalácie technici obhliadnu potenciálne miesto inštalácie a navrhnú prípadné terénne úpravy na zabezpečenie kvalitného a stabilného podkladu pre batériové úložisko.

3. Inštalácia batériového úložiska: Samotná inštalácia začína montážou všetkých komponentov batériového úložiska, vrátane batérií, invertorov a riadiacich systémov.

4. Oživovanie batérií a testovanie: Posledným krokom inštalácie je oživovanie batériového systému. Táto fáza zahŕňa spustenie a simuláciu internetovej komunikácie úložiska so softvérom FUERGY na diaľku. Keď všetko funguje ako má, nasleduje formovanie batérií. V rámci formovania batérií sledujeme správanie batérií a vylaďujeme systém.

5. Spustenie do ostrej prevádzky: Po úspešnom dokončení testovacej prevádzky je batériové úložisko pripravené na spustenie do ostrej prevádzky. Tento krok zahŕňa finálne overenie všetkých systémov a nastavení, aby sa zabezpečilo, že úložisko funguje optimálne a spoľahlivo. Technici vykonajú posledné kontroly, aby overili, že všetky komponenty sú správne nakonfigurované a plne funkčné. Po overení je systém oficiálne uvedený do prevádzky a začína poskytovať energetické služby, ako je stabilizácia siete, optimalizácia spotreby energie a ukladanie prebytkov z obnoviteľných zdrojov.

V prípade poskytovania batériového úložiska na certifikované podporné služby je vyžadované aj splnenie certifikácie pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Riadenie batériového úložiska

Profesionálna inštalácia batériového úložiska je dôležitá pre jeho základnú funkčnosť a bezpečnosť, ale samotná inštalácia na zabezpečenie jeho optimálneho a dlhodobého výkonu nestačí. Aby úložisko fungovalo efektívne, bezpečne a ekonomicky, je kľúčové, aby bolo aj správne riadené.

Nesprávne riadenie batériového úložiska totiž môže viesť k viacerým problémom:

 • Nevyužitá kapacita úložiska: Mnohé úložiská využívajú menej ako dve tretiny svojej kapacity, čím sa predlžuje doba návratnosti investície.
 • Rýchle klesanie využiteľnej úložnej kapacity: Nesprávne nabíjanie a vybíjanie môže viesť k medziročnému poklesu kapacity až o 30 %.
 • Zničenie batérií: Najväčším rizikom je vznietenie batérií, čo môže spôsobiť vážne škody a ohroziť bezpečnosť.

Naše smart batériové úložiská brAIn sú vybavené systémom energetického riadenia EMS (z angl. Energy Management System), ktorý ovláda úložisko prostredníctvom riadiacej jednotky FUERGY Control unit.

EMS vykonáva mnoho nezastupiteľných úloh, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie batériového úložiska brAIn. Medzi tieto úlohy patrí:

 • Sledovanie aktuálnej situácie: Monitoruje dianie u zákazníka aj v celej elektrickej sieti, systém BMS či stav nabitia batérií
 • Monitorovanie počasia: Predpovedá a reaguje na zmeny počasia, čo ovplyvňuje výrobu a spotrebu energie.
 • Sledovanie cien energií: Optimalizuje nákup a predaj energie na základe aktuálnych cien.

EMS rozhoduje, koľko elektriny a z akého zdroja úložisko brAIn uskladní alebo uvoľní, aby to bolo prospešné pre zákazníka aj pre celú elektrickú sieť. Vďaka EMS dokáže úložisko brAIn lepšie hospodáriť s lokálne vyrobenou energiou a pomáha stabilizovať elektrickú sieť, za čo získava finančnú odmenu.

Pravidelná údržba a servis

Po spustení batériového úložiska do prevádzky treba myslieť aj na to, že prevádzkovanie batériového úložiska bez pravidelnej údržby a servisu môže viesť k výraznému skráteniu životnosti batérií, zníženiu výkonu a efektivity systému. Zvyšuje sa riziko porúch, ktoré môžu spôsobiť neplánované výpadky a finančné straty.

Nedostatočná údržba môže tiež ohroziť bezpečnosť, zvýšiť pravdepodobnosť požiarov alebo iných nebezpečných situácií a viesť k neplneniu technických a legislatívnych požiadaviek, čo môže mať právne a finančné dôsledky.

Pre zabezpečenie dlhodobej spoľahlivosti a výkonu batériového úložiska je kľúčové vykonávať pravidelnú údržbu a servis zariadenia. To zahŕňa:

 • pravidelné kontroly stavu batérií,
 • aktualizácie softvéru EMS,
 • preventívnu údržbu na identifikáciu a riešenie potenciálnych problémov.

Investujte do profesionálnych služieb

Prešli sme si celý proces výberu batériového úložiska, od určenia očakávaní a kapacity cez odbornú inštaláciu a správne riadenie až po dôležitosť pravidelnej údržby a servisu. Teraz, keď máte kompletný prehľad o tom, čo všetko zahŕňa efektívne využitie batériového úložiska, prečo si nevyskúšať všetky benefity, ktoré tento systém prináša aj vo vašej firme?

Správne nainštalované a riadené batériové úložisko zabezpečí nielen vyššiu energetickú efektivitu a bezpečnosť, ale aj ekonomickú návratnosť vašej investície.

Kontaktujte nás ešte dnes. Naši odborníci sú tu, aby vám pomohli nájsť riešenie šité na mieru vašim potrebám.

New dimension of energy optimization

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.