Čo je brAIn?

brAIn by FUERGY je naše škálovateľné smart batériové úložisko. brAIn analyzuje širokú škálu historických, aktuálnych (real-time) dát a prognóz, rozpoznáva vzorce energetického správania daného odberného miesta, učí sa o ňom a automaticky riadi využívanie kapacity batérie, lokálne vyrobenej energie a energeticky náročných zariadení s cieľom dosiahnuť čo najväčšie finančné úspory. S pomocou umelej inteligencie brAIn prepája skladovanie energie a výrobu zelenej energie s prenosovou sústavou.