Čo je mAInchart?

mAInchart by FUERGY je plne automatizovaný dispečerský systém vyvinutý na softvérovej platforme mosAIc s implementovanou umelou inteligenciou. Poskytuje online monitorovanie dát a automatizované generovanie plánov spotreby energie, čím pomáha dodávateľom elektriny pri rozhodovaní a obchodovaní na denných a vnútrodenných trhoch s elektrinou. Poskytuje tiež komplexný prehľad a aktuálny stav bilančných skupín vrátane ich odchýlok a slúži ako “watchdog” pre kritické odberné miesta alebo zdroje energie.