Čo je EaaS?

EaaS je skratka používaná pre výraz Energy-as-a-Service, čo v preklade znamená Energia ako služba. Riešenia Energia ako služba umožňujú zákazníkom využívať výhody smart energetických systémov na základe zmluvy o poskytovaní služieb bez toho, aby si museli takéto systémy sami kupovať.