Slovník pojmov z energetiky

Meranie a regulácia (MaR)

Je systém, ktorý pre odberné miesto zabezpečuje riadenie a plynulý chod prevádzkovaných technológií ako sú kúrenie, vetranie/vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie alebo osvetlenie. MaR sa stará o komfort, bezpečnosť, riadenie technológií, monitoring a v neposlednom rade aj o optimalizáciu spotreby energie.