Slovník pojmov z energetiky

Zúčtovacia cena odchýlky

Zúčtovacia cena odchýlky je cena, ktorou sa finančne vyrovnávajú rozdiely medzi plánovanou a skutočnou dodávkou alebo spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Tento mechanizmus zaisťuje, že subjekty zúčtovania (napr. výrobcovia a dodávatelia elektriny) sú finančne motivované k presnému plánovaniu a dodržiavaniu svojich záväzkov.

Zúčtovacia cena odchýlky sa stanovuje na základe aktuálnych trhových podmienok a môže byť rôzna pre kladné a záporné odchýlky:

  • Kladná odchýlka: Nastáva, keď je dodávka elektriny vyššia než plánovaná, alebo keď je spotreba nižšia než plánovaná. Zúčtovacia cena pre kladnú odchýlku je často nižšia, pretože predstavuje prebytok elektriny v sieti.

  • Záporná odchýlka: Nastáva, keď je dodávka elektriny nižšia než plánovaná, alebo keď je spotreba vyššia než plánovaná. Zúčtovacia cena pre zápornú odchýlku je zvyčajne vyššia, pretože predstavuje nedostatok elektriny v sieti.

Zúčtovacia cena odchýlky je dôležitým nástrojom na udržanie rovnováhy v elektrizačnej sústave a na zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok elektrickej energie.