Slovník pojmov z energetiky

CO2e

Oxid uhličitý (CO2) je len jedným z niekoľkých skleníkových plynov s potenciálom prispievať ku globálnemu otepľovaniu (po angl. Global Warming Potential alebo skrátene GWP). Ekvivalent CO2 alebo skrátene aj CO2e zahŕňa všetky molekuly, ktoré zachytávajú teplo a zohrievajú našu atmosféru, nielen oxid uhličitý. Je to jednotka, ktorú spoločnosť FUERGY používa na výpočet dosiahnutého zníženia emisií v súlade so štandardmi ESG reportovania.