Slovník pojmov z energetiky

Distribučná sústava

Distribučná sústava je časť elektrizačnej siete, ktorá zabezpečuje dodávku elektrickej energie od prenosovej sústavy ku konečným spotrebiteľom, ako sú domácnosti, firmy a verejné inštitúcie. Distribučná sústava funguje na nižších napätiach v porovnaní s prenosovou sústavou a je navrhnutá tak, aby efektívne a spoľahlivo poskytovala elektrickú energiu na lokálnej úrovni.