Slovník pojmov z energetiky

Jalový výkon

Jalový výkon je typ elektrickej energie, ktorá sa vyskytuje v elektrizačnej sústave, ale nevyužíva sa na vykonávanie práce, teda na prevod energie na mechanický pohyb alebo teplo. Jalový výkon je potrebný pre udržanie správnej funkcie elektrických zariadení, ako sú transformátory a indukčné motory, a na udržanie napätia v elektrizačnej sústave.

Jalový výkon je kľúčový pre prevádzku elektrizačnej sústavy, pretože zabezpečuje, že všetky zariadenia fungujú správne a efektívne. Hoci neprodukuje skutočný výkon (prácu), jeho prítomnosť a správne riadenie sú nevyhnutné pre stabilitu a spoľahlivosť elektrických systémov.