Slovník pojmov z energetiky

Menič

Často označovaný aj ako invertor, je zariadenie, ktoré slúži na premenu jednosmerného elektrického prúdu na striedavý. Energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad prostredníctvom solárnych panelov alebo veterných turbín, mení na bežne využiteľnú elektrickú energiu so striedavým prúdom.