Slovník pojmov z energetiky

Odberné miesto

Odberné miesto je miesto, kde koncový odberateľ elektriny nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu. Môže ním byť domácnosť alebo firma. Toto miesto je obvykle totožné s miestom, kde sa meria spotreba elektriny. Odber jedného odberateľa môže byť meraný na viacerých odberných miestach, čo umožňuje presné sledovanie a riadenie spotreby elektriny.