Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Prahové meranie

Meranie prostredníctvom inteligentného elektromera, tzv. smartmetra, ktorý meria a automaticky odosiela namerané údaje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ide o certifikované meradlo vo vlastníctve distribučnej sústavy, ktoré slúži na fakturačné účely.