Slovník pojmov z energetiky

Prahové meranie

Prahové meranie je proces merania elektrickej energie pomocou inteligentného elektromera, tzv. smartmetra. Tento typ merača meria a automaticky odosiela namerané údaje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Smart meter je certifikované meradlo, ktoré je vo vlastníctve distribučnej sústavy a slúži na fakturačné účely. Prahové meranie umožňuje presné a efektívne sledovanie spotreby elektrickej energie, čo vedie k lepšiemu riadeniu a optimalizácii energetických zdrojov.