Slovník pojmov z energetiky

Regulačný potenciál odberného miesta

Ide o potenciál regulovať výrobu a spotrebu elektrickej energie v odbernom mieste pre poskytovanie necertifikovaných podporných služieb elektrickej sieti. Za tú je úložisko brAIn finančne odmeňované. Čím väčšie výkyvy vo výrobe a odbere elektriny zo siete firma má, tým častejšie dokáže systém FUERGY batérie nabíjať a vybíjať. A to znamená, že aj zarábať. Inými slovami, firma by nemala mať konštantnú spotrebu počas celého dňa. Regulačný potenciál ovplyvňuje aj celkovú návratnosť investície.